Nábrežie Turca v Martine bude patriť korčuliarom a cyklistom

Značky: ,

bikeroad-l

Mesto Martin získalo finančné prostriedky v rámci interného grantového programu Nadácie Slovenského plynárenského priemyslu – Spolupráca so samosprávami. Program je určený na podporu verejnoprospešných projektov, zameraných na podporu a zveľadovanie obcí, miest a regiónov Slovenska. Prostriedky z grantu budú v Martine použité na spevnenie a vyasfaltovanie chodníka pre cyklistov a korčuliarov na nábreží rieky Turiec (v dĺžke cca. 1,2 km v trase existujúceho náučného chodníka česko-slovenskej vzájomnosti-od časti Pltníky po sídlisko Podháj kolmo na ulicu Mládeže, oproti ulici Timravy).

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie a vybudovanie zdravého, náučného a príjemného miesta v prírodnom prostredí určeného na trávenie voľného času a športových aktivít (cyklistika, korčuľovanie a pod.) pre široké spektrum obyvateľov s podporou komunitného života s regionálnym dopadom.

vaša reklama môže byť tu

Projekt bude realizovaný do septembra 2014. Jeho aktivity začínajú v mesiaci január, kde chceme osloviť širokú verejnosť formou občianskej iniciatívy.
Slávnostné ukončenie projektu so záverečným podujatím „Otvorenie športovo – náučného chodníka“ je naplánované na mesiac september. Bude doplnené o akcie s cieľom trvalej udržateľnosti projektu a samotného zatraktívnenia trasy. Z plánovaných akcií to bude najmä cyklojazda v spolupráci s Turčianskou bicyklovou skupinou JUS, súťaž na kolieskových korčuliach, moderovaná prehliadka historicko – náučným chodníkom pre deti základných škôl na trase „Nábrežie rieky Turiec – po stopách česko – slovenskej vzájomnosti“.

Po jeho dobudovaní bude možné ho využívať širokými skupinami obyvateľov či už peších, cyklistov, alebo korčuliarov. Z uvedeného miesta chceme vytvoriť atraktívne prostredie športovo – oddychového ako aj náučného charakteru.

zdroj: mesto Martin (www.martin.sk), foto: archív

/ 2949 Articles

Red

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).