JASKYNIARI OBDIVOVALI FATRANSKÉ JASKYNE

Tagged: , , , , , ,

SONY DSC
Organizátori sprevádzali účastníkov po fatranských jaskyniach.

V nedeľu 18. augusta sa skončil 54. JASKYNIARSKY TÝŽDEŇ BLATNICA 2013. Pripravili ho členovia Jaskyniarskeho klubu Speleo Turiec a Slovenské národné múzeum v Martine. Spolu s organizátormi sa ho zúčastnilo takmer 150 jaskyniarov z celého Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska.

IMG_0450 (2) (640x427)
Večerná porada organizačného tímu.

História organizovaného jaskyniarstva sa v Turci píše od roku 1971, kedy vznikla oblastná skupina Blatnica. V súčasnosti tu pôsobia tri jaskyniarske skupiny – Oblastná skupina Veľká Fatra, Speleo klub Malá Fatra a jaskyniarsky klub Speleo Turiec. Počas histórie Jaskyniarskych týždňov Slovenskej speleologickej spoločnosti sa Jaskyniarsky týždeň v západnej časti Veľkej Fatry konal dvakrát – v roku 1982 v Blatnici a v roku 1994 v Havranove. V tomto roku sa Jaskyniarsky týždeň vrátil po vyše tridsiatich rokoch naspäť do Blatnice.

IMG_0437 (2) (640x427)
Podvečer v blatnickom autokempe.

Účastníci podujatia mali možnosť stráviť niekoľko nádherných a pestrým programom pretkaných dní v lone turčianskej prírody. Z blatnického kempu každý deň vyrážali skupiny do Blatnického a Belianskeho krasu. Cieľom exkurzií v Belianskom krase bolo niekoľko jaskýň. Suchá jaskyňa č. 1, je svojou dĺžkou 1 541 metrov dominantou západnej časti Veľkej Fatry. V jej tesnej blízkosti sa nachádza Suchá jaskyňa č. 2. Jaskyňa Javorina spolu s Medveďou sú zaujímavé mohutnosťou priestorov a bohatou sintrovou výzdobou. Veľký záujem bol o Perlovú jaskyňu. Tá je vďaka svojej ojedinelej, bohatej a krásnej sintrovej výzdobe vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Neďaleko Perlovej jaskyne si mohli jaskyniari pozrieť aj Havraniu jaskyňu, no osobitne mohli navštíviť aj Žiarnu č. 2 a Žiarnu č. 3, ktorá predstavuje najnovšie rozsiahle objavy v Belianskom krase.

SONY DSC
Veľký záujem bol o nádhernú Perlovú jaskyňu.

V Blatnickom krase exkurzie viedli do jaskýň masívu Tlstej a Ostrej. Účastníci mohli navštíviť Mažarnú, najznámejšiu jaskyňu tejto oblasti. Okrem nej mohli vidieť Hornú a Dolnú Stĺpovú s výskytom atypickej sintrovej výzdoby, Jeleniu a Bielu jaskyňu so snehobielou výzdobou, jaskyňu Izabely Textorisovej, významné nálezisko pozostatkov medveďov jaskynných a jaskyňu Nádeje. V programe Jaskyniarskeho týždňa nechýbali ani najnovšie objavy v Blatnickom krase – jaskyňa Záturčianka, M-1 a Priepasť pod Ostrou.

SONY DSC
Koncentrácia pred vstupom do podzemia…

Okrem jaskýň si mohli účastníci podujatia pozrieť aj všetky turčianske expozície Slovenského národného múzea Martin. Okrem toho pre nich organizátori pripravili zaujímavé prednášky a ďalšie kultúrno – spoločenské aktivity. Dobrá organizácia, bohatý program a vynikajúce počasie prispeli k pohode a zaujímavým zážitkom, ktoré si z Blatnice odnášali účastníci 54. Jaskyniarskeho týždňa. V krátkom čase prinesieme na našom portáli videodokument z jeho priebehu.

Ján Farský, foto: autor
Zdroj: bulletin 54. Jaskyniarskeho týždňa.

SONY DSC
IMG_0491 (3) (640x427)SONY DSCIMG_0478 (2) (640x427)IMG_0401 (2) (640x427)

/ 175 Articles

Ján Farský

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).