Evanjelická spojená škola navštívila spolok TRIANON v Českom Tešíne

Značky: , , ,

Päťčlenná delegácia učiteľov Evanjelickej spojenej školy z Martina na čele s riaditeľom školy Jozefom Sopoligom absolvovala 21.novembra jednodňovú pracovnú návštevu Českého Tešína, kde ich pozval predseda spolku TRIANON pán Viliam Šuňal. Cieľom návštevy bolo oboznámiť sa so širokou ponukou rôznorodých aktivít, ktoré realizuje združenie Trianon od svojho vzniku v roku 2003.

V dopoludňajšej časti pracovného programu pán predseda Šuňal oboznámil hostí z Martina s podstatou misie TRIANONU, ktorou je aktívne prispievať k rozvoju občianskej spoločnosti prostredníctvom aktivít pilotného programu Bez Bariér – Bez Hranic a k trvale udržateľnému rozvoju česko-poľsko-slovenského prihraničného regiónu. Trvale udržateľný rozvoj vnímajú v TRIANONE ako prienik troch základných pilierov ekonomického, sociálneho a environmentálneho. Na týchto pilieroch sú postavené aj konkrétne činnosti, ktoré spolok realizuje. Jedná sa napríklad o integráciu osôb so zdravotným postihnutím do pracovného procesu v chránenej dielni zameranej na druhotné spracovanie odpadu elektronického odpadu, ktorú TRIANON prevádzkuje. Učiteľov z Martina zaujali hlavne o ekologické a edukačné aktivity spolku cez ktoré sa realizuje environmentálna výchova a vzdelávanie detí a mládeže v euroregióne Těšínské Slezsko.        „Inšpiráciou hodnou nasledovania aj pre našu školu je rozvoj spolupráce s univerzitami. Zaujala ma prezentácia technického krúžku, ktorý TRIANON ponúka pre žiakov základných a stredných škôl a ktorý realizujev v úzkej spolupráci s Technickou univerzitou v Ostrave. Krúžok ponúka žiakom oboznámenie sa so základmi robotiky pod vedením univerzitných doktorandov. Verím, že podobnú platformu spolupráce by sme mohli rozvinúť aj na našej škole v partnerstve s neďalekou Žilinskou univerzitou.“ zhodnotil jeden z prínosov návštevy riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Martine Jozef Sopoliga.

technický kruzok-ukazka ziackych robotov
Ukážka žiackych robotov

 

V popoludňajšej časti pracovného programu absolvovali hostia z Martina návštevu výskumného laboratória Technickej univerzity v Ostrave, ktorá je jedným z partnerov TRIANONU, kde ich pán docent Bohumil Horák oboznámil s najnovšími výsledkami ich vlastného výskumu v oblasti elektrického a vodíkového pohonu automobilov.

Prezentácia vodíkového pohonu
Prezentácia vodíkového pohonu

Záver pracovnej cesty spočíval v návšteve populárneho náučného centra Svet techniky v Dolných Vítkoviciach ktoré v areály bývalého priemyselného kolosu ponúka návštevníkom interaktívne oboznámenie so základnými prírodnými a fyzikálnymi javmi. Toto miesto sa v blízkej budúcnosti určite stane jedným z cieľov poznávacích výletov žiakov Evanjelickej spojenej školy z Martina.

Náučné centrum Svet techniky
Náučné centrum Svet techniky

Mgr.Dušan Haško
Evanjelická spojená škola Martin

/ 64 Articles

Dalibor Steindl

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).