EKOHAPPENING v Českém Těšíně

Značky:

Dne 27.6.2014 se uskutečnil na náměstí ČSA v Českém Těšíně za slunečného počasí happening – výstava Dni energie CZ. Jedná se o aktivitu Slovensko – Českého projektu DNI ENERGIE, která navazuje na již uskutečněné aktivity:

 •   Podujetí DNI ENERGIE na Slovensku 5. – 7.6.2014
 •   EKOPLAKÁT – mezinárodní výtvarná soutěž žáků (bude ukončena vyhodnocením v měsíci červenci)
 •   Informační kampaň k ochraně životního prostředí
 •   8. diskusní panel ke koncepci energetické bezpečnosti měst a regionu v českém Těšíne

Cílem aktivity je propagovat ochranu životního prostředí, podporovat technické obory studia  mladých lidí a nalézat v ekologických aktivitách pracovní příležitosti s vysokou přidanou hodnotou.

V rámci akce konané 27.6.2014 na Náměstí ČSA partneři prezentovali:

 • Vybrané nejlepší exponáty soutěže EKOPLAKÁT,
  Výrobu absorbéru solárního panelu pro ohřev vody,
  Funkční model energetické nezávislosti domu,
  Separace elektroniky a plastů pro recyklaci,
  Elektromobilitu
  Programové tiskoviny o ekologických aktivitách partnerů

Akce byla učena široké veřejnosti, zejména dětem a mládeži. Účastníci si mohli vyzkoušet letování a výrobu absorbéru kolektoru, vzhlédnout ostrovní systém energetické nezávislosti a poznat jeho podstatu. Dále se seznámili s postupy separace a úpravy plastů k recyklaci podle recyklačních značek. Taky byli seznámeni s demontáží a tříděním komponentů z elektroniky k dalšímu  zpracování a využití jako suroviny.
Na akci bylo možno setkat zástupce veřejné správy z města Český Těšín – starostu Ing. V.Slováček, z Moravskoslezského kraje Mgr. Bc. Janu Harmanovou z odboru školství a obyvatele a mladé lidi především z Českého Těšína. Paní Harmanová absolvovala prezentační jízdu elektromobilem v okolí náměstí ČSA.
Vzhledem ke konci školního roku se aktivně nezúčastnili partneři ZST Cieszyn a Gymnázium Český Těšín.  Aktivně se zúčastnili :

• OS TRIANON Český Těšín
• VŠB TU Ostrava
• OZ Trianon Slovensko
• UNITERM spol. z.o.o Bielsko Biala
Prostřednictvím ozvučení náměstí všichni partneři informovali o svých prezentovaných aktivitách a zvali občany k podrobným informacím k jednotlivým stanovištím na náměstí.
Po skončení prezentací se prezentující subjekty odebrali k objektu OS TRANON, kde byla dobíjením vozidla KAIPAN zahájená činnost první dobíjecí stanice pro elektromobily v Českém Těšíně.
Akce byla propagována formou distribuce letáků (viz příloha) do schránek bytů, na střední a základní školy a za stěrače osobních aut na parkovištích u nákupních center v Těšíně, Třinci, v Martine a rozesláním elektronickou poštou všem relevantním partnerům regionu MSK a regionu Turiec SK.

Dne: 28.6.2014

Zdroj: OS TRIANON – OZ TRIANON SK

paticka loga cezhranicna spolupraca
Toto podujatie sa uskutočnilo v rámci mikoprojektu: Dni energie. Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov fondu mikroprojektov, spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.

/ 2944 Articles

Red

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).