CINEAMA 2014

Značky: , , , , ,

plagát CINEAMA (3)

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Centrum kultúry MARTIN, n.o. pripravujú už druhý ročník súťažnej prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2014, ktorá sa uskutoční 26. marca 2014 od 16.00 hod. v priestoroch Mestskej scény v Martine.

CINEAMA je celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby. Súťaž sa koná každý rok a nie je tematicky zameraná. Určená je deťom, mládeži a dospelým, ktorí súťažia v štyroch vekových skupinách. Okrem vekových skupín sa súťaž koná aj v rôznych žánrových kategóriách: dokument, reportáž, hraný film, animovaný film, experiment, videoklip, minútový film. Súťaž je založená na dobrovoľnej činnosti a umeleckej tvorbe žiakov, študentov a občanov; jednotlivcov a členov filmových klubov. CINEAMA a tvorba pre ňu napomáha rozvíjať záujmy, umeleckú kreativitu, nadanie a aj technické schopnosti v oblasti amatérskej filmovej tvorby. Vytvára priestor pre umelecké stvárnenie skutočnosti, pre autorské vyjadrenie názorov, postojov, skúseností tvorcov filmových diel. Súťaž je trojkolová, najlepšie ocenené diela z celoslovenského kola budú nominované do výberu, z ktorého porota vytvorí kolekciu na českú národnú súťaž Český videosalón a kolekciu na svetovú súťaž amatérskych filmov UNICA.

Viac informácií spolu nájdete na stránkach www.tks.sk.

Tešíme sa na Vašu účasť a podporu neprofesionálnych filmárov v Turci.

Mgr. Radoslav Pančík

Upútavka Fotomaraton 2014_ (3)

/ 175 Articles

Ján Farský

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).