CESTOVANIE PRE VŠETKÝCH

Značky: , , , , , , ,

P1100676 (2) (640x480)

6. februára sa uskutočnil v Českom Těšíne úvodný workshop česko – slovenského projektu „Cestovanie bez bariér“. Workshop organizovalo Občianske združenie Trianon Český Těšín, ktoré je nositeľom projektu. Cieľom je prenesenie českej metodiky mapovania prístupnosti turistických atraktivít na Slovensko, konkrétne do regiónu Turiec. Ide predovšetkým o širšiu spoluprácu partnerov v oblasti podpory sociálneho začleňovania osôb so zdravotným postihnutím a seniorov do voľnočasových turistických aktivít. Ďalším cieľom je propagácia potenciálu cestovného ruchu prístupného pre všetkých v regiónoch Těšínske Slezsko a Turiec.
Podujatia sa okrem organizátora zúčastnilo viac ako 20 predstaviteľov rôznych inštitúcií, ktorí diskutovali o možnostiach spolupráce pri rozvoji podmienok pre cestovanie osôb so špecifickými potrebami v oboch regiónoch. Región Turiec audiovizuálnou formou predstavila Dana Miškusová, ktorá zastupovala Oblastnú organizáciu cestovného ruchu a Mesto Martin. Partnerom projektu v Turci je Občianske združenie TRIANON SK.

P1100687 (2) (640x480)
Účastníci workshopu v Českom Téšíne

Jana Sczuková zo spoločnosti KAZUIST Třinec, ktorá je členom ENAT (Európskej siete pre prístupný cestovný ruch) zoznámila prítomných s podstatou bezbariérového cestovania, špecifickými potrebami potenciálnych turistov – osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Informovala aj o nástrojoch a dôvodoch sprístupňovania služieb cestovného ruchu všetkým. Najbližšími aktivitami projektu bude prenos metodiky mapovania prístupnosti turistických atraktivít a preškolenia nových „mapovačov“ z Turca. Ďalším krokom bude vykonanie monitoringu troch turistických cieľov v regióne Turiec podľa jednotnej metodiky. Mapovania sa ako dobrovoľníci zúčastnia aj členovia martinskej občianskej iniciatívy KLAS, Ivana Farská a Dalibor Steindl.

IMG_7802 (2) (640x427)
Ivana Farská pod hradom Zniev

Ivana Farská nám o tom povedala:

Zaujímam sa o túto tematiku už dlhšiu dobu. Počas nej som si uvedomila, aké dôležité je vžiť sa do situácie našich seniorov a osôb s obmedzenými schopnosťami pohybu a orientácie, poznať ich hendikepy. Žiaľ ešte stále existuje množstvo bariér nielen technických, mechanických ale i psychických, ktoré bránia bezproblémovému cestovaniu a využívaniu ponuky cestovného ruchu práve tejto veľkej skupine našich spoluobčanov. Jedným z takýchto faktorov je napríklad aj nedostatočne vyškolený a pripravený personál ubytovacích a stravovacích zariadení, ktorý mnohokrát nepozná špecifické potreby, obmedzenia týchto návštevníkov. Preto im nedokáže poskytnúť služby na potrebnej úrovni. Budem rada ak sa nám v regióne postupne podarí aj toto zlepšiť. Určite to bude prínosom pre obidve strany – návštevníkov aj zariadenia cestovného ruchu.

fatra (2) (640x480)
Dalibor Steindl na hrebeňoch Turčianskej záhradky.

Dalibor Steindl:

Mnohé z turistických cieľov, stravovacích a ubytovacích zariadení sa nachádzajú na sídliskách a v jednotlivých mestských častiach turčianskych miest. Preto chcú členovia našej iniciatívy KLAS aktívne prispieť k mapovaniu, analýze a následne k zlepšeniu možností pre cestovanie bez bariér v našich mestách. Treba sa napríklad zamyslieť nad prístupnosťou niektorých vlakových staníc.
Ale bariér v infraštruktúre cestovného ruchu je viac. Budeme sa spolu s našimi partnermi snažiť aj o vytváranie priaznivej atmosféry partnerskej podpory s predstaviteľmi samosprávy a subjektmi cestovného ruchu v Turci pri odstraňovaní spomínaných bariér. Mapovanie súčasných podmienok je prvým krokom. S jeho výsledkami oboznámime kompetentné inštitúcie i širokú verejnosť.

oz trianon sk

klas_1000 (3) (640x529)

/ 175 Articles

Ján Farský

One Comment

  1. Zuzana

    držím palce….

    Odpovedať

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).