aj Turiec mal zastúpenie na konferencii Bez Bariér – Bez Hranic

Tagged: , , , ,

V dňoch 2. 10.-3. 10. 2014 sa v Karvinej uskutočnila 12. medzinárodná konferencia Bez Bariér Bez Hranic® venovaná pracovnej integrácii osôb so zdravotným postihnutím. Miestom konania boli Rehabilitačné sanatórium Kúpeľov Darkov a Obchodno podnikateľská fakulta v Karvinej, kde sa konala Valné zhromaždenie Klastra SINEC na podporu sociálneho podnikania v Moravskosliezskom kraji.

Región Turiec zastupoval Ing. Dalibor Steindl, predstaviteľ OS TRIANON SK. Ten prezentoval proces mapovania a následnú štúdiu, ktorá bola výstupom projektu Cestovanie bez bariér.

ds prezentuje
Ing. Dalibor Steinl prezentuje štúdiu Cestovanie bez bariér v Turci

 

Celkovo sa konferencie a Valného zhromaždenia Klastra zúčastnilo 75 osôb z Česka, Poľska a Slovenska. Konferencie sa zúčastnili predstavitelia miest a obcí regiónu, podnikateľských subjektov a vedecko-vzdelávacích inštitúcií. Konferenciu otvoril a riadil V. Šuňal – predseda OS TRIANON. Na pôde Kúpeľov Darkov privítal všetkých hostí a účastníkov J. Čaněk – generálny riaditeľ. Na úvod 12. konferencie prehovorila k účastníkom generálna konzulka Poľskej republiky v Ostrave pani A. Olszewska. Ocenila prácu združenia Trianon, ako organizátora nielen konferencií, ale aj ďalších aktivít cezhraničnej spolupráce zamerané na mladú generáciu a seniorov. Vyzdvihla ocenenie hajtmanom MSK za spoločenskú zodpovednosť, ktoré združenie dostalo.

V priebehu konferencie boli prezentované projekty a aktivity na podporu inklúzie osôb so zdravotným postihnutím, ako je proces liečebnej rehabilitácie Kúpeľov Darkov, vzdelávanie, výmena skúseností zo zahraničia, špeciálne doprava, pracovné zručnosti a rekvalifikácie, podpora rozvoja cestovanie bez bariér, príprava na sociálne podnikanie a participácie subjektov vedy, municipalít a firiem v tejto oblasti.
O prvky sociálnych inovácií a podnikania vo svojej činnosti sa ďalej podelili zástupcovia CSS Hrabyně a Sliezskej Diakonie.

O skúsenosti sa podelili napr. Třinecké železárny, Kúpele Darkov, štatutárne mesto Karviná, Úrad práce Frýdek Místek, zástupcovia vzdelávacích inštitúcií Poľska a Českej republiky, Car Club Poľska, Trianon SK, kapa ops a Kazuist sro Třinec, Ostravská organizácie zdravotne postihnutých, Krajská rada zdravotne postihnutých MSK a Klaster SINEC.
Okrem toho vypočuli účastníci prednášku psychologičky Mgr. M. Kujańské na tému temperament človeka a vzhliadli rehabilitačné metódy aplikovanej v Kúpeľoch Darkov.

Zborník príspevkov 12. medzinárodnej konferencie BEZ BARIÉR BEZ HRANIC® „Sociálne inovácie v kontexte vývoja zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím v rámci potenciálu územnej spolupráce CZ-SK-PL (trícia)“ pod ISBN: 978-80-905573-2-1 vydalo občianske združenia – TRIANON v roku 2014.

12. medzinárodnej konferencii BEZ BARIÉR BEZ HRANIC® podporili:
Kúpele Darkov, as
Obchodno podnikateľská fakulta v Karvinej
Generálny konzulát Poľskej republiky v Ostrave
Moravskoslezský kraj
Nadácia OKD
OKD, as
Třinecké železárny, as
Štatutárne mesto Havířov
Štatutárne mesto Karviná
Finclub, as
Mesto Český Těšín
CSS Hrabyně
Jaroslava Štěbrová
Kaštieľ Petrovice
Remarkplast, sro
ERDI, as
Nadácia ČEZ

/ 3389 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).