Primátorov historický projekt „lanovka“ mieri do zastupiteľstva

Značky: , , ,

Aktualizované:

Mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní dňa 25.2.2013 odsúhlasilo zmenu zloženia pracovnej komisie pre výstavbu lanovky. Pôvodne navrhovaného poslanca M.Sukupa (NEKA) nahradil I.Žigo (SDKÚ-DS). Rošáda bola podľa slov primátora uskutočnená v zmysle udržania rovnováhy politických síl v pracovnej komisii. Nezaradený poslanec M. Sukup sa ohradil voči takémuto postupu, keď podľa jeho slov bolo neetické navrhnutie jeho osoby do komisie bez jeho vedomia, oveľa závažnejšie však bolo jeho stiahnutie z tejto nominácie bez dohody. Primátor Hrnčiar následne argumentoval odbornými predpokladmi I.Žiga pre vykonávanie člena tejto komisie a jeho skúsenosťami v oblasti manažovania europrojektov.
Následne, po vyžiadanej prestávke v rokovaní iniciovanej Klubom nezávislých pod vedením P. Kašubu a následnom hlasovaní zastupiteľstvo v Martine doporučilo mestu začať prípravnú fázu projektu lanovky na Martinské hole.
V redakcii regionportal.sk sme radi, že aj vďaka našej konštruktívnej kritike sa v pondelok podarilo zastaviť niekoľko „zvrátených“ nápadov. Sme veľmi radi, že sa ujala naša myšlienka všeľudovej diskusie. Veď uznajte, keď sa našiel priestor pre referendum o cyklotrasách (ktorých hodnota je zlomok hodnoty lanovky) musí sa nájsť takýto priestor aj pre tak strategickú investíciu akou lanovka je. Budeme vás naďalej informovať a už najbližšie prinesieme niekoľko postrehov z pondelkového rokovania MsZ.

Ma sa lanovka financovat z mestskeho rozpoctu?


Pôvodná správa

Na najbližšom rokovaní MsZ sa má prerokovať a odsúhlasiť projekt 8 miestnej lanovky na Martinské Hole. Regionportal.sk našiel v emailovej pošte návrh uznesenia, ktorý majú poslanci odsúhlasiť.

Lanovka by mala stáť mesto údajne cca 7 mil. EUR. Ročný rozpočet mesta je 26-30 mil.EUR a momentálne mesto funguje takmer v núdzovom režime. Regionportal.sk nie je proti takémuto projektu. Sami prispievame k rozvoju turizmu v Turci a lanovku na Martinské hole chápame ako nutnosť. Radi by sme však otvorili diskusiu o tom, prečo takúto lanovku majú platiť všetci obyvatelia mesta.

Tiež by sme sa radi dozvedeli (ak je to taký lukratívny projekt)  prečo sa zatiaľ nepodarilo nájsť vhodného investora? Kde sú tí investori, ktorí sa mali do Martina hrnúť vďaka projektu Transparentné mesto? A kde sú sľubovaní investori z amerického mestečka Fargo, ktorých nám sľuboval transparentný primátor po svojej  pracovnej ceste do USA, na ktorú sme sa mu zložili my všetci? Keď sa pozriete do iných lyžiarskych stredísk v našom kraji, všade vybudovali lanovky a ďalšie zariadenia z eurofondov. Len martinskí supermanažéri miesto toho aby zabezpečili finančné prostriedky na rozvoj Martina, nosili diplomy z Tanzánie. Postavíme si teraz za ne lanovku? Budeme radi, ak nám napíšete vaše postrehy a názory, my vám prinášame pripravené znenie uznesenia,

Nech sa páči:

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Martine

konané dňa: 25.2.2013.

 Názov materiálu:

 Návrh prípravy realizácie dopravného zariadenia –  8- miestnej kabínkovej lanovky na Martinské hole
Predkladá: Mgr. art. Andrej Hrnčiar
Spracovateľ: Ing. Ivana Bobrovská, vedúca oddelenia regionálneho rozvoja
Prerokované v komisii: Komisia legislatívy, územného plánu a výstavby, Komisia cestovného ruchu a podnikania, Komisia ekonomická

 

Návrh na uznesenie:

 

Mestské zastupiteľstvo v Martin:

 I.     prerokovalo:

Návrh prípravy realizácie dopravného zariadenia –  8- miestnej kabínkovej lanovky na Martinské hole

II.  schvaľuje :

Návrh prípravy realizácie dopravného zariadenia –  8- miestnej kabínkovej lanovky na Martinské hole :

1)      vytvorenie pracovnej komisie v zložení  : Ing. Povoda Vladimír  ( vedúci ÚHI mesta Martin),   Ing. Ivana Bobrovská  ( vedúca Oddelenia regionálneho rozvoja ), Mgr. Ján Zuberec, Mgr. Martin Kalnický, Mgr. Martin Sukup , externý expert na dopravné technické zariadenia pre prípravu súťaže a technickej špecifikácie dopravného zariadenia

2)      vypísanie súťaže na generálnu dodávku dopravného zariadenia na Martinské hole

( stavebná i technologická časť vrátane inžinieringu a stavebného dozoru )

3)      vypísanie súťaže na zabezpečenie financovania dopravného zariadenia na Martinské hole

Dôvodová správa:

 Posilnenie dynamiky ekonomického rozvoja a hospodárskeho rastu regiónu je dlhodobým strategickým zámerom a naberá na aktuálnosti najmä v súčasnom náročnom období hospodárskej recesie. Turiec a mesto Martin má vďaka prírodným danostiam  nesmierny potenciál na vytvorenie pracovných miest najmä v oblasti cestovnom ruchu, čím  môže pomôcť nielen k zníženiu takmer 12 % miere nezamestnanosti,  ale môže napomôcť i k zatraktívneniu mesta a regiónu pre ďalšie investičné možnosti.

Stratégia rozvoja regiónu a mesta Martin pretlmočená do aktuálneho plánu hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja prijatého na obdobie rokov 2008-2015 prijala za strategický cieľ prioritne rozvoj cestovného ruchu. Prioritou je :

–           dobudovať a skvalitniť infraštruktúru cestovného ruchu tak, aby sa mesto stalo celoročnou turistickou destináciou založenou  na kultúrnych a prírodných atraktivitách

–           vytvoriť podmienky pre dostupnosť stredísk CR skvalitnením miestnej  infraštruktúry  a zvýšením dopravnej dostupnosti

Najstaršie stredisko zimnej rekreácie v regióne  Martinské hole-Winter Park Martinky je unikátne množstvom prírodného snehu a datuje svoju históriu od roku 1921.

Do strediska na Martinských holiach sa v minulosti dlhodobo neinvestovalo z rôznych dôvodov, neriešila sa dopravná dostupnosť a tým jedno z najnavštevovanejších stredísk lyžovania na Slovensku začalo strácať na atraktivite. Spoločnosť Pro Ski, a.s., ktorá prevzala manažovanie strediska, si kládla za cieľ dobehnúť náskok okolitých  lyžiarskych stredísk a vybudovať z Martinských holí stredisko európskeho významu a tým doplniť ponuku regiónu prímestských stredísk Valčianskej a Jasenskej doliny o stredisko alpského typu. V rokoch 2008-2012 preinvestovala celkom 12,6 mil.EUR.

Z najväčších investícií treba spomenúť 6 sedačku Doppelmayer, technické zasnežovanie, novú zjazdovku Floch, apartmánový dom Nová ponorka, verejné toalety. Spoločnosť Pro Ski proklamuje zámer i naďalej dobudovávať stredisko o ďalšie dopravné zariadenie a doplnkové prvky technického zabezpečenia.

Kardinálnym problémom strediska však zostáva práve dopravná dostupnosť. Sedačková lanovka z roku 1974 skončila svoju prevádzku a komunikácia na Martinské hole spolu s parkovacími obmedzeniami nevytvárajú predpoklady pre zabezpečenie dostatočnej prepravnej kapacity návštevníkov. Je nutné poznamenať, že v súčasnosti i náklady na údržbu jedinej prístupovej komunikácie na Martinské hole  kryje v plnej výške jedinú spoločnosť Pro Ski.

Jediným technologickým riešením  s priamym dopadom  na ochranu životného prostredia je vybudovanie kabínkovej lanovky ( v dĺžke 2689 m) zo Strání na Martinské hole.

Zámerom mesto Martin by malo byť stimulovanie týchto investičných  aktivít a vytvorenie podmienok pre rozvoj strediska Martinské hole na stredisko s celoročným využitím. Za posledné roky sa pohyboval počet návštevníkov na Martinských holiach 50-60 tis.za sezónu, dĺžka trvania zimnej sezóny bola 100-110 dní. Návštevníkmi strediska sú hlavne jednodňoví návštevníci z regiónu.  Snehové podmienky a adekvátne služby považujú návštevníci za nutný štandard, ako hlavný nedostatok strediska sa javí primárna doprava do strediska, čo potvrdzujú aj ankety o spokojnosti návštevníkov. K zvýšeniu počtu návštevníkov a dĺžky ich pobytu chýba atraktívnejšia ponuka využitia voľného času i mimosezónne produkty.

Primárnym teda zostáva vyriešenie dopravného problému, nemenej dôležité ale bude vytvorenie predpokladov a  podmienok na celoročné využitie strediska, vytváranie nových balíkov ponuky ( cyklo-ponuka,kultúrno-poznávací CR, adrenalínové športy, wellnes ) pre návštevníkov Holí s cieľom maximálnej kooperácie poskytovateľov služieb nielen priamo na  Martinských holiach, no hlavne v časti Jedľoviny- Stráne ( zašlá sláva Horského hotela i Grandisu) a i priamo v meste Martin.  Toto je stratégia blízka i združeniam pôsobiacim v oblasti CR v regióne- Organizácii destinačného manažmentu Turiec-Kremnicko, Klastru Turiec i Združeniu Malá Fatra.

Projekt dobudovania dopravného zariadenia na Martinské hole bude mať   primárne i sekundárne dopady i na ekonomiku mesta :

–          zvýšená návštevnosť a rozvoj ubytovacích kapacít počas celého roka zvýši zamestnanosť v regióne,

–          prinesie vyššie dane za ubytovanie, podporí celosezónnosť zariadení cestovného ruchu v regióne,

–          podporí sa rozvoja sekundárnych podnikateľských aktivít v mestských častiach Jedľoviny – Stráne i ostaných mestských častiach,

–          bude mať priamy vplyv na príjmovú časť rozpočtu mesta – daň z nehnuteľností, príjmov FO,

–          vytvoria sa pracovné miesta jednak už vo fáze výstavby celej lokality, ale najmä po vybudovaní.

–          zvýšenie tržieb nielen ubytovacích a stravovacích zariadení, ale aj nákupných, zábavných i kultúrnych zariadení.

Mesto Martin ako líder regionálneho rozvoja v Turci považuje preto  za rozvojový impulz , vedúci k rozvoju ekonomicko – hospodárskeho života mesta Martin i jeho imidžu ako centra turistického ruchu mesta i regiónu  riešiť dostupnosť do strediska Martinské hole. Súčasný poskytovateľ služieb na Martinkách proklamuje súbežne dobudovať potrebnú infraštrukúru

( dopravné zariadenia, parkovacie miesta, zvýšenie ubytovacích kapacít i celoročných doplnkových služieb).

Návrh  postupu prípravy realizácie dopravného zariadenia -8-miestnej kabínkovej lanovky na Martinské hole je nasledovný:

1)      vytvorenie pracovnej komisie v zložení  : Ing. Povoda Vladimír  ( vedúci ÚHI mesta Martin),   Ing. Ivana Bobrovská  ( vedúca Oddelenia regionálneho rozvoja ), Mgr. Ján Zuberec, Mgr. Martin Kalnický, Mgr. Martin Sukup , externý expert na dopravné technické zariadenia pre prípravu súťaže a technickej špecifikácie dopravného zariadenia

2)      vypísanie súťaže na generálnu dodávku dopravného zariadenia na Martinské hole ( stavebná i technologická časť vrátane inžinieringu a stavebného dozoru )

Termín :  do 1.5.2013

3)      vypísanie súťaže na zabezpečenie financovania dopravného zariadenia na Martinské hole.

Termín : do 1.6.2013

lanovkab-produce2

/ 2949 Articles

Red

7 Comments

 1. Fero

  Nechápem, prečo by sa mali všetci Martinčania skladať na lanovku, keď lyžiarske stredisko aj ubytovacie kapacity na Holiach patria súkromníkom. Bolo by zaujímavé, keby ste uverejnili kto všetko, ktorí Hrnčiarovi kamoši, viceprimátorvi príbuzní atď.. majú na Holiach skúpené pozemky, aby mohli ryžovať, keď sa postaví lanovka…Keď sa im za naše spoločné peniaze postaví lanovka, budeme tam môcť my bývať, stravovať sa a lyžovať zadarmo? Ak nie, tak by si mali lanovku na svoje náklady postaviľ majitelia strediska a všetci, ktorí majú na Holiach skúpené pozemky. Uverjnite listy vlastníctva, aj mená poslancov mesta, ktorí hlasovali za zmeny územných plánov aby sa tam mohlo stavať a bude vidno kto sa tam chce zase poriadne nabaliť….

  Odpovedať

 2. Zuzana

  mňa by veľmi zaujímalo, prečo sa o takejto obrovskej investícii nehlasovalo v slávnom transparentnom elektronickom referende, v ktorom zvíťazili cyklotrasy. O lanovke tam nebolo ani zmienky. Asi sa pán transparentný primátor bál, že občania mu úver na takúto obrovskú sumu neodklepnú a preto radšj výstavbu lanovky do referenda „transparentne“ vôbec nezaradil. Každopádne občania by sa k tomu mali vyjadriť v referende, lebo martinským poslancom sa nedá veriť. Veď len nedávno odhlasovali nákup pozemku pre neprispôsobivých za 11 miliónov slovenských korún.

  Odpovedať

 3. Duro

  Ked to chcel Bernat realizovat cez mesto bolo ze to kritiky. Teraz sami zistili ze to asi inak nejde. 6 stratenych rokov. Uz to mohlo byt postavene davno ….

  Odpovedať

  • klaudia

   Treba si oprášiť pamäť. Bernát to nechcel stavať cez mesto. Mesto pripravilo projekt ( podobne ako na mnoho iných vecí a robí sa to aj teraz) a hľadalo strategického investora. A išlo o celý projekt, nielen o lanovku.Takže je to diametrálne odlišné.

   Odpovedať

 4. JaJa

  Dalsi skandalozny projekt ako pripravit mesto o peniaze. Slovensky narod je sama ovca a baran ako si to ti, ktori su pri moci myslia. S penazi mesta sa ide budovat blahobyt pre dalsich sudruhov a ich privrzencov. Ci mesto Martin uz nepotrebuje pre vsetkych obcanov mewsta nic budovat. Blavaci vlastniaci Hole predsa uz davno trubili do sveta ako vybuduju lanovku ale nejako dosli peniazky asi, alebo zeby to nebolo az tak zarobkovo lukrativne. A hla radni z mesta nasli recept ako zarobit aj v dobach tazkej krizy, alebo len figel ako zarobit na ostatnych. Mesto na holiach uz nic nema tak preco ide stavat takuto drahu cestu hore. Alebo kto este nema cestu k vlastnej nehnutelnosti nech sa prihlasi u primatora, ten vam ju postavi, mesto ma predsa prebytkovy rozpocet tak naco setrit zijeme len raz. Na zaver len tolko, tieto hluposti asi pochytil v parlamente od stranickych sudruhov, ked pocuvali ako ide Fico urobit olympiadu za hrst drobnych, ked to dokaze on ja nie som horsi. Dobre rano martincania a spomente si co v meste chyba.

  Odpovedať

 5. Ma Jo

  Ako je možné že do komisie zvolili toho feťáka ********* ! Či kôli tomu že sneh je biely ?

  Odpovedať

  • Red

   Vážený Majo, tvoj komentár porušil kódex slušnosti preto sme ho museli modifikovať. Ak sú nejaké znalosti z páchania trestnej činnosti, treba ich neodkladne hlásiť polícii. Aj napriek hnevu žiadame diskutujúcich aby dodržiavali základnú etiketu diskusie. TJ. neosočovat bez dôkazu. ďakujeme

   Odpovedať

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).