ĽUDIA, BDITE! IDE O VODU, IDE O ŽIVOT!

Značky: ,

voda-smallEurópska únia pripravuje privatizáciu vodných zdrojov vrátane vodární, vodovodov a kanalizácií v EU.

Proti tomuto zámeru sa zdvihla vlna oprávneného odporu v mnohých krajinách EU. Vznikla občianska iniciatíva, ktorá je nositeľom myšlienky: Voda je verejný statok, nie tovar. Voda a sanitácia sú ľudské práva.

Vyše milióna podpisov sa už pred niekoľkými dňami vyzbieralo pod petíciu občanov Európskej únie, ktorá chce zabrániť privatizácii vodných zdrojov. Iniciatíva sleduje tieto základné ciele: Legislatíva EÚ musí vyžadovať od vlád členských štátov EÚ aby všetkým svojim občanom v dostatočnom množstve zabezpečili čistú pitnú vodu a sanitáciu:

– Inštitúcie a členské štáty EÚ sú povinné zabezpečiť všetkým svojim obyvateľom právo na vodu a sanitáciu.

– Zásobovanie vodou a manažment vodných zdrojov nepodliehal“ pravidlám vnútorného trhu a aby boli vodohospodárske služby vylúčené z liberalizácie.

– EÚ zvyšovala snahy o dosiahnutie všeobecnej dostupnosti k vode a sanitácii.

Hádam nemusíme zdôrazňovať, že bez vody nie je život. A preto niet strategickejšej tekutiny pre človeka, ako je voda. A práve preto tu vždy budú snahy bezcharakterných špekulantov, nadnárodných koncernov, ale aj regionálnych chamtivcov, ovládnuť zdroje, ktoré patria nám všetkým. Nemusíme chodiť ani veľmi ďaleko aby sme videli kindermanažérov dosadených do vedení firiem spravujúcich tieto verejné zdroje, žiť na vysokej nohe, premávať sa na superdrahých autách, bývať v novopostavených vilách a tváriť sa, že verejné zdroje sú už ich vlastné. Veď s jedlom rastie chuť. Preto vyzývame všetkých obyvateľov Turca, aby boli ostražití a pozorne sledovali tieto snahy o privlastnenie si nášho spoločného majetku. My budeme postupne prinášať informácie o ich krokoch, ktoré robia, aby sa verejného majetku zmocnili. Budeme uverejňovať aj mená predstaviteľov a poslancov miestnych samospráv, ktorí im v tom napomáhajú.

 

 

/ 2949 Articles

Red

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).