AFRICKÝ MOR ošípaných je reálna hrozba

Tagged: , ,

prasce
Susedné Poľsko, ale už aj Českú republiku trápi zákerné ochorenie a to Africký mor ošípaných, ktoré vážnym spôsobom môže ohroziť nielen voľne žijúce diviaky, ale aj naše chovy hospodárskych zvierat.

Na pomoc si naša redakcia zavolala experta  na problematiku poľovníctva p. Lukáša Mlynárika:

Aké je ochorenie zvané  Africký mor?

Africký mor ošípaných (AMO) je vysoko nákazlivá vírusová choroba domácich svíň, európskych diviakov, amerických diviakov a prasiat bradavičnatých, ktorá predstavuje vážnu hrozbu pre celý priemysel s ošípanými. Prejavuje sa vysokou horúčkou, krátkym priebehom a veľmi vysokou úmrtnosťou (mortalitou) s makroskopickými príznakmi, veľmi podobnými klasickému moru ošípaných. Pôvodcom ochorenia je vírus z čeľade Asfarviridae, ktorý je stabilný pri širokom rozsahu teplôt a pH a nachádza sa v krvi, tkaninových tekutinách, vnútorných orgánoch (najmä v slezine, pečeni, obličkách, mandliach, miazgových uzlinách) a vo všetkých sekrétoch a exkrétoch chorých a uhynutých zvierat, ako aj v bravčovom mäse a v jatočných produktoch. Vakcína proti AMO nebola dodnes vyvinutá. Človek nie je voči vírusu vnímavý.

Čo je prameňom nákazy tejto zákernej choroby?

Prameňom nákazy sú infikované domáce a divo žijúce sviňovité. Vážnym problémom je, že choroba sa okrem priameho kontaktu chorého zvieraťa so zdravým môže prenášať aj sprostredkovane (napr. infikovaným krmivom), ale aj vektorom – krv cicajúcim hmyzom (kliešte rodu Ornithodorus). Vírus AMO je schopný cirkulácie v krvi nakazeného zvieraťa (virémia) až 60 dní a v surovom bravčovom mäse si zachová infekčnosť až 15 týždňov, v tepelne neopracovaných výrobkoch z bravčového mäsa až 3-6 mesiacov. Inkubačná doba sa pohybuje v rozpätí 4 (akútna forma) až 15 dní. Pri subakútnej forme klinické príznaky častokrát chýbajú, alebo sú menej výrazné. Zisťuje sa zvýšená telová teplota, pokles príjmu krmiva až nechutenstvo, potraty (aborty) u gravidných prasníc, prípadne zvýšený úhyn. Pri akútnej forme je nápadná skleslosť (apatia), nechutenstvo, zvracanie, pokles hmotnosti, zvýšená telesná teplota, potraty, krvácaniny v podkoží až nápadné fialové sfarbenie kože (cyanóza). Pri chronickej forme sú okrem poklesu hmotnosti pozorované nepravidelnosti v telovej teplote, častokrát sú vplyvom sekundárnej bakteriálnej infekcie zisťované zápaly pľúc, kĺbov, osrdcovníka, zmeny na koži. Nápadným pri pitevnom obraze je v porovnaní s klasickým morom ošípaných výrazné zväčšenie a tmavé sfarbenie sleziny.
Portál ŠVPS uviedol zoznam opatrení v súvislosti s AMO. Opatrenia ŠVS vychádzajú z veterinách opatrení, ktorú sú platné v obdobnom význame vo všetkých štátoch EÚ, ale sú to len zákazy a príkazy a doposiaľ MPaRV SR nezverejnilo správu o pripravenom rozpočte na redukciu a zabráneniu preniku tejto vírusovej nákazy na územia SR.

Sú vôbec vyčlenené finančné prostriedky na boj proti tejto chorobe ?

AMO trápi Poľsko už štvrtý rok a za prvé tri roky minulo Poľské ministerstvo pôdohospodárstva na opatrenia súvisiace s AMO viac ako 12 miliónov EUR.

Pracovná skupina Prírodné zdroje, Hnutia Sme rodina – Boris Kollár pozorne monitoruje priebeh toho vysoko nákazlivého a nebezpečného infekčného ochorenia. Ideálne riešenie neexistuje, ale sú aj prosté riešenia, ktoré minimálne by pomohli znížiť riziko prenosu nákazy z ČR na Slovensko.

Okrem prijatých opatrení ŠVS navrhujeme, aby :
1) Ministerstvo by malo okamžite zalarmovať a osloviť členov poľovníckych zväzov a združení a požiadať ich o spoluprácu a zriadiť tzv. Lesnú políciu, ktorá by hliadkovala nepretržite na hraniciach susediacich s nákazou.
2) Realizovať umelé hradenie na hraniciach okresov s potenciálnou hrozbou prieniku migrujúcich diviakov na územie SR.
3) Uviesť do praxe selektívny odstrel diviačej zveri za odmenu.
4) Z mimorozpočtových prostriedkov MPaRV SR zabezpečiť prikrmovanie lesnej zveri a tým zabrániť príchodu diviačej zveri k objektom slúžiacim na chov domácich a hospodárskych zvierat.

Nerealizovanie všetkých dostupných opatrení na zamedzenie preniku nákazy na naše územie, môže spôsobiť našim chovateľom obrovské škody a Slovenská republika tak príde aj o to málo chovaných ošípaných, čo ešte máme.
Tento čierny, ale reálny scenár bude mať priamy dopad na ďalší prepad ekonomiky našej agro-produkcie, zhoršenie salda zahraničného obchodu a ďalšie zvýšenie našej potravinovej závislosti na dovoze potravín.

 

Ceny mäsa a našich mäsových produktov porastú a nečinnosť Ministerstva pôdohospodárstva si odnesie zase len ten obyčajný človek, bežný kupujúci a hlavne Tí s najnižšími príjmami.
Potraviny automaticky rapídne stúpnu na konečných cenách. Kto si to odnesie najviac? No predsa konečný spotrebiteľ, teda my občania. Preto v záujme prevencie pred AMO upozorňujme našich priateľov, susedov a známych aby nevyhadzovali do prírody žiadny Bio odpad a aby aj týmto spôsobom sme minimalizovali riziko zavlečenia nákazy do Vášho okolia

Použité literatúra : ŠVPS SR Autor: redakcia + Lukáš Mlynárik
Foto : Daviles / Freepik

/ 3398 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).