Význam pestovania tradičných odrôd ovocia

Značky: , , , , ,

IMG_5714 (2) (640x427)

Národné centrum pre rovnosť príležitostí
a
Vidiecky parlament na Slovensku

vás pozývajú na školenie

Význam pestovania tradičných odrôd ovocia a revitalizácia starých sadov

Cieľom podujatia je upriamiť pozornosť na význam pestovania tradičných odrôd ovocia najmä z pohľadu ich odolnosti voči chorobám, škodcom či mrazu a stabilnejším výnosom. Teoretická časť je spojená s praktickými ukážkami revitalizácie starých stromov.

Miesto konania: Gazdovský dvor Turčianske Kľačany
Termín: 6.mája 2014 o 15.00

Lektori:
Prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc.,dr.h.c –význam pestovania tradičných odrôd ovocia a praktické ukážky obnovy starých sadov
Ing. Zoltán Tamašek – biologická ochrana ovocných stromov

Prihlásiť sa môžete do 5.mája 2014 u
Ing. Janky Mikušákovej, jmikusakova@gmail.com, tel: 0905 838999
A Mgr. Anny Klimáčkovej, ncr@stonline.sk, tel: 0907 727271

Školenie je realizované v rámci projektu „Zamestnanosť na vidieku – možnosti a výzvy „
Účasť na školení je bezplatná.

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny

/ 175 Articles

Ján Farský

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).