Viete ako bude po škole tráviť čas vaše dieťa? Tanec, hudba, výtvarné umenie alebo divadlo?

Tagged: , ,

Nadanie detí škola neskrýva len v tanečných sálach, ateliéri a učebniach. Prezentujú sa na celoslovenských aj medzinárodných súťažiach a podujatiach. Pedagógovia pravidelne organizujú vystúpenia a výstavy pre rodičov aj pre verejnosť, tanečno-kreatívne letné a prázdninové tábory.
Tanečný klub, ktorý pri umeleckej škole pôsobí je jeden z nejlepších centier tanca na Slovensku. Jeho tanečníci a tréneri získali 13 titulov Majstra Slovenska, titul Majstra Sveta aj Európy v moderných tanečných štýloch disco, hip-hop, street show a show dance. Pohybová príprava je k dispozícii pre deti už od 3 rokov. Výtvarná, hudobná a literárno-dramatická príprava od predškolského veku 5-6 rokov. Prihlásiť sa však pravdaže môžu aj žiaci zákadných a stredných škôl, rovnako aj dospelí záujemcovia . Súkromnú základnú umeleckú školu a Tanečný klub Martico New Age nájdete po ceste na Skanzen pri tenisových kurtoch Penziónu Ľadoveň. Prihlásiť sa je možné až do 14.septembra 2018.

/ 3398 Articles

Red

Comments Closed

Comments for this post are now closed.