Turiec maľovaný

Značky: , , , ,

Turiec maľovaný

Ako vidia turčianske deti náš región

Turiec maľovaný je názov literárno-výtvarnej súťaže ako súčasti festivalu Turčianske slávnosti folklóru, ktorú už štvrtý rok organizuje Turčianske kultúrne stredisko, zriaďovateľom ktorého je Žilinský samosprávny kraj.
Prvá myšlienka zorganizovať súťaž na tému tradičná ľudová kultúra Turca (najprv len výtvarná oblasť) vznikla u Moniky Barabášovej v roku 2010 – folkloristky, speváčky, pedagogičky spevu a výtvarnej výchovy, autorky scénických programov. V ďalších rokoch ju metodička TKS Jana Jarošová „obohatila“ o literárnu časť. Každoročne sa do súťaže zapájajú materské školy, základné školy, základné umelecké školy a stredné školy v Turci.
V tomto roku sa do súťaže zapojilo 24 škôl, dokonca jedna ZUŠ aj z Ružomberka, prijatých bolo 175 výtvarných prác a 12 literárnych prác. O ocenených dielach rozhodla porota v zložení – Eva Benčíková – jazyková editorka, redaktorka (za literárnu časť) a členky Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov – Otília Mikušáková a Marcela Pajurková (za výtvarnú časť).

Nakoľko mala porota vo výtvarnej oblasti veľmi ťažkú prácu, ceny neboli stupňované za 1. – 3. miesto, ale boli udelené na jednej úrovni, iba ak bola niektorá práca výnimočná, porota udelila hlavnú cenu. Úroveň kresieb bola skutočne úžasná, najviac výtvarných diel prišlo z materských škôl – 70 kusov.
Do literárnej oblasti sa zapojili 4 školy, doručených bolo 12 básní. Základná škola v Žabokrekoch poslala dokonca aj vlastnú brožúrku s básničkami a obrázkami z dielne svojich žiakov, za čo im poradný zbor pre organizovanie Turčianskych slávností folklóru navrhol špeciálne ocenenie.

Ocenení boli nasledovní žiaci:
Výtvarné práce

1. kategória – deti predškolského veku – žiaci materských škôl
Hlavná cena: Natálka Košová, MŠ Žabokreky
Ďalšie ocenenia: Barbora Korčeková (6r), MŠ Francúzskych partizánov, Vrútky
Jessica Lučanová (6r), ZŠ s MŠ Dolinského, Martin
Nina Storošková (6r), MŠ kpt. Nálepku, Martin
Sofia Stollárová (5r), ZŠ s MŠ Gorkého, Martin
Čestné uznania: Nelka Poloncová (6r), MŠ Žabokreky
Patrik Jesenský (6r), MŠ Francúzskych partizánov, Vrútky
Zachariáš Penxa (6r), MŠ kpt. Nálepku, Martin
Diana Kucejová (5r), ZŠ s MŠ Gorkého, Martin

2. kategória – žiaci 1. stupňa základných škôl
Ocenenia: Laura Zbyňovcová (6r), ZŠ Belá-Dulice – Názov práce: Kohútik jarabý
Kristína Grláková (10r), ZŠ Necpaly – Názov práce: Na bál
Zuzka Kaichová (10r), ZŠ A. Stodolu, Martin
Čestné uznania: Matej Krivuš (8r), ZŠ H. Zelinovej, Vrútky
Alexandra Bartelová (6r), ZŠ Necpaly – Názov práce: Leto na dedine
Karin Hojová (10r), ZŠ A. Stodolu, Martin

3. kategória – žiaci 2. stupňa základných škôl
Hlavná cena: Sofia Kiršnerová (13r), ZŠ s MŠ Hurbanova, Martin

Turiec malovany Autor Sofia Kiršnerová, hlavná cena III. kategória

Ďalšie ocenenia: Adrián František Konček (11r), ZŠ P. Mudroňa, Martin
Lukáš Novotný (12r), SZŠ T. Zanovita, Martin
Čestné uznania: Andrea Maková (14r), ZŠ Belá-Dulice – Názov práce: Zbojník
Zuzana Kucháriková (11r), ZŠ Belá-Dulice – Názov: Kováčska dielňa

4. kategória – žiaci základných umeleckých škôl (1. stupeň ZŠ)
Ocenenia: Natália Grígerová (10r), SZUŠ M. Haľamovej, Martin

Natália Grígerová, IV. kategória

Tibor Valko (7r), ZUŠ P. Mudroňa, Martin
Paula Pačajová (8r), ZUŠ Dotyk, Ružomberok
Čestné uznania: Emma Tomková (7r), SZUŠ Dotyk, Ružomberok – Názov práce: Nevesta

5. kategória – žiaci základných umeleckých škôl (2. stupeň ZŠ)
Hlavná cena: Matej Kováčik (12r), ZUŠ F. Kafendu, Vrútky – Názov: Kráľ jesene v Turci

Turiec malovany Matej Kováčik, hlavná cena V. kategória

Ďalšie ocenenia: Kristína Bučková (13r), ZUŠ P. Mudroňa, Martin
Karin Tomčányová (12r), ZUŠ F. Kafendu, Vrútky –
Názov: Turčianska záhradka

Literárne práce

1. kategória – 1. stupeň základných škôl
1. miesto – TURIEC – Radko Majtáň (9r), ZŠ A. Dubčeka Martin
2. miesto – TURIEC – Terezka Boďová (9r), ZŠ Mudroňova, Martin
3. miesto – AKO VZNIKLI ŽABOKREKY – Natálka Zelníková (9r), ZŠ Žabokreky

2.kategória – 2. stupeň základných škôl
1. miesto – neudelené
2. miesto – neudelené
3. miesto – KRÁSY TURCA – Alžbeta Horecká (11r), ZUŠ F. Kafendu Vrútky

Vyhodnotenie a odovzdávanie ocenení sa uskutoční v sobotu 15. júna o 13. hodine v Múzeu slovenskej dediny v objekte vozárne Moškovec. Výtvarné aj literárne práce tu budú vystavené do konca júla, potom na mesiac poputujú na výstavu do klubovne Turčianskeho kultúrneho strediska.

Vyhodnotenie súťaže je uverejnené aj na stránke www.tks.sk.

Bc. Jana Jarošová
metodička pre umelecké slovo a divadlo
www.tks.sk

/ 319 Articles

HuT

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).