Turčianska galéria v Auguste s týmto programom

Značky: ,

PROGRAMOVÁ PONUKA august 2017

SLOVENSKÁ VÝTVARNÁ MODERNA V TURCI
Stála expozícia venovaná najmä tvorbe osobností spätých s regiónom Turiec – Mikuláš Galanda, Miloš Alexander Bazovský, Janko Alexy, Martin Benka, Ľudovít Fulla a výberu z diel Galandovcov. Výstava je rozšírená o diela autorov generácie 60. rokov s presahom do súčasnosti. (Skupina M. Galandu, L. Záborský a i.)

22. 06. 2017 – 06. 09. 2017
KAROL FELIX – PASCE A POSOLSTVÁ
Aktuálna výstava Karola Felixa v Turčianskej galérii v Martine predsta¬vuje autora a jeho tvorbu vo všetkých výtvarných médiách, ktorým sa programovo venuje. Zahŕňa reprezentatívny výber jeho grafickej tvor¬by v klasických hĺbkotlačových technikách, prierez známkovej tvorby, ale tiež výsledky jeho súčasného výtvarného programu zahŕňajúceho maľbu, digitálne tlače, kresby, koláže, asambláže a kombinované tech¬niky. Názov výstavy PASCE A POSOLSTVÁ odkazuje na témy, ktorým sa venoval, ale zároveň je aj ironicko-metaforickým vyjadrením autorovej snahy o hľadanie adekvátnej výtvarnej reči, pomocou ktorej sa snaží akcelerovať svoje vizuálne posolstvo. Výstava prezentuje výsledky jeho výtvarného programu od miniatúrnych formátov známok, ex libris a malej grafiky, až po veľkoformátové diela v oblasti maľby, koláže a di-gitálnych tlačí.
Kurátor: Ľudovít Petranský ml.
Vernisáž výstavy sa uskutočnila 22. 06. 2017 o 17. hodine.

22. 06. 2017 – 06. 09. 2017
IVAN KELLY KÖHLER – JAZZ STORY KELLY
V krajine jazzovej slobody sa každý fanúšik na chvíľu pozabudne a rád sa vzdiali zhonu každodenného stresu. Už dávno je jazzová fotografia samostatnou kategóriou umeleckej a dokumentárnej tvorby. Jazz je mimoriadne osobnou výpoveďou o človečenstve, o človeku kriticky mysliacom a nie len nekriticky prijímajúcom nepodnetné produkty prvoplánovej spotreby. Jazz nie je žánrom, ktorý by bol rigorózne dogmatický so striktnými východiskami, naopak jeho najväčšou doménou je voľná cesta autorskej invencie bez zväzujúcich kompozičných, tvarových a iných limitov.
Vernisáž výstavy sa uskutočnila 22. 06. 2017 o 17. hodine.

28. 08. 2017 od 10:00 – 11:00
UMENIE PRE SENIOROV
Jedná sa o nový projekt tvorivých dielní spojených s prednáškami pre seniorov. Na tvorivých dielňach budeme pracovať s dielami významných autorov zo zbierok Turčianskej galérie – Mikuláš Galanda, Martin Benka, Ľudovít Fulla, Andrej Barčík, … Sprostredkujeme seniorom umenie pomocou tvorivého zážitku. Odbornou formou ich zoznámime s pojmami z oblasti výtvarného umenia. Na dielne je potrebné sa vopred nahlásiť – u pani Nina Haverl: 043/42 24 448, haverl@vuczilina.sk, cena: 2 €/osoba

Turčianska galéria ponúka ku každej z uvedených výstav:

ODBORNÝ LEKTORSKÝ VÝKLAD
Lektorské výklady sú určené pre skupiny detí MŠ, ZŠ, SŠ. Všetky sú prispôsobené veku, záujmu a mentalite konkrétnej skupiny.

Bližšie informácie ohľadom uvedených podujatí TG Vám poskytne:
Nina Haverl PR manažér TG
Daxnerova 2, 036 01 Martin
sekretariattg@vuczilina.sk
turcianskagaleria@vuczilina.sk

/ 2987 Articles

Red

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).