Turčianska galéria : programová ponuka na február 2016

Značky: , ,

Slovenská výtvarná moderna v Turci

Stála expozícia venovaná najmä tvorbe osobností spätých s regiónom Turiec – Mikuláš Galanda, Miloš Alexander Bazovský, Janko Alexy, Martin Benka, Ludovít Fulla a výberu z diel Galandovcov. Výstava je rozšírená o diela autorov generácie 60. rokov s presahom do súčasnosti. (Skupina M. Galandu, L. Záborský a i.)

 

  1. 12. 2015 – 21. 2. 2016

OĽGA KRÝSLOVÁ- KRAJINA SLOVENSKO

Výstava akademickej maliarky Oľgy Krýslovej (1931-2003) otvorí cyklus troch výstav, ktorým sa predstaví rozsiahle dielo umelkyne v priebehu troch rokov. Životom a dielom bola spojená s regiónom Turca. Inšpirovala svojou osobnosťou a vzťahom ku krajine, zachytávajúc miznúcu podobu pôvodnej prírody a architektúry Slovenska.

Kurátorka: Barbara Sitárová

 

  1. 12. 2015 – 21. 2. 2016

PAVOL MACHO, JANA HOJSTRIČOVÁ – MIMO TELA

Prítomná výstava je pokračovaním úspešnej spolupráce dvoch odlišných autorov. Palo Macho je maliar pracujúci v médiu skla a Jana Hojstričová je fotografka. Po projekte Scanning, kde sa abstraktná maľba spojila s „faktografickou“ fotografiou ľudského tela, obaja autori pristúpili k ďalším témam. Námet sa rozširuje o ďalšie rozmery tela, napríklad oblečenie či flakóny kozmetiky – stále odkazujúc na intimitu a individualitu ľudských tiel, na ich prítomnosť v realite aj prostredníctvom osobných predmetov. Formálne sa jednotlivé objekty pomaly dostávajú z plochy maľby do priestoru. Z maľby – fotografie sa stáva priestorová inštalácia.

Kurátorka: Sabina Jankovičová

 

  1. 2. 2016 – 1. 5. 2016

ANDREJ RUDAVSKÝ: POVEDOMÉ FORMY

Rozsiahla prezentácia diela významného predstaviteľa moderného slovenského umenia Andreja Rudavského (1933) v Turčianskej galérii v Martine, je výstavným konceptom sledujúcim nie len typickú sochársku tvorbu tohto významného „Galandovca“, ale predovšetkým jeho maliarske dielo. Po prvý krát tak práve Turčianska Galéria v Martine ponúka doteraz najkomplexnejší prehľad maliarskej tvorby Andreja Rudavského vôbec.

Kurátor. Miroslav Haľák

 

  1. 2. 2016 – 1. 5. 2016

DAVID JAVORSKÝ: POCTA ANDREJOVI RUDAVSKÉMU

Dávid Javorský (1992) je slovenským výtvarníkom nastupujúcej generácie pôsobiacim v Krakove. Jeho výstava, v rámci veľkého projektu venovaného Andrejovi Rudavskému, je výsledkom jeho umeleckého smerovania a výtvarného myslenia, ktoré je na Slovensku ojedinelé. Ide o postoj k témam náboženstva, vlastného pôvodu, rodiny, a životného priestoru, ktorý sa vo svojich kresbách snaží viac spresniť.

Kurátor. Miroslav Haľák

 

  1. 1. 2016 – 21. 2. 2016

IN FOCUS: Z AKVIZÍCIÍ TURČIANSKEJ GALÉRIE 2015

Výstava novonadobudnutých diel Turčianskej galérie v roku 2015 od autorov Sikora, Fila, Šabo a ďalší…

 

Turčianska galéria ponúka ku každej z uvedených výstav:

ODBORNÝ LEKTORSKÝ VÝKLAD

Lektorské výklady sú určené pre skupiny detí MŠ, ZŠ, SŠ. Všetky sú prispôsobené veku, záujmu a mentalite konkrétnej skupiny.

 

KOMENTOVANÉ PREHLIADKY

Prehliadky aktuálnych výstav pre dospelých návštevníkov, komentované priamo kurátorom výstavy.

V prípade záujmu o lektorský výklad, je tento z organizačných dôvodov potrebné vopred objednať u pani Evy Mužilovej (043 /4224448)

 

  1. 2. 2016 o 15.30 h.

ATELIÉR RODINY

V Ateliéri rodiny sa tento mesiac na veľkom formáte vyhráme so suchým pastelom. Inšpiráciou nám budú krajiny Oľgy Krýsolvej. Určite sa zašpiníme, tak odporúčame obliecť alebo priniesť staršie oblečenie. Prihlášky môžete poslať na adresu bezegova@vuczilina.sk.

Vstupné: pre deti 1,50 €, dospelí zdarma

 

  1. 2. 2016 o 17:00 h.

HUDBA POD OBRAZMI

Koncert vážnej hudby z nového cyklu Hudba pod obrazmi, ktorý voľne nadväzuje na úspešné Nedeľné matiné. Na pódiu sa predstaví vynikajúce klavírne trio v zložení Milan Paľa – husle, Jozef Lupták – violončelo a Stanislav Slavíček – klavír. Poslucháči budú mať možnosť vypočuť si diela J. Brahmsa a B. Martinů v podaní popredných slovenských umelcov. Príďte si vychutnať klasickú hudbu v novom čase na tradičné miesto. Tešíme sa na Vás.

Vstupné: 4 € dospelí, 2 € mládež do 15 rokov a seniori nad 65 rokov

 

  1. 2. 2016 o 17.00 h.

MASTERCLASS – Krajina Slovensko

Komentovaná prehliadka a tvorivá dielňa ku výstave Oľgy Krýslovej. Podujatie bude viesť Barbara Sitárová, dcéra autorky a zároveň kurátorka výstavy. Máte tak možnosť dôverne spoznať osobnosť a tvorivý proces známej turčianskej maliarky. Priamo medzi obrazmi, dnes už takmer zaniknutej krásy starobylých dedín, si budete môcť vytvoriť vlastné dielo. Použijeme na to suchý pastel, ktorým Oľga Krýslová zhotovila jej najpozoruhodnejšie diela. Prihlášky môžete poslať na adresu bezegova@vuczilina.sk.

Vstupné: 2 €

Bližšie informácie ohľadom uvedených podujatí TG Vám poskytne:

Patrícia Lipková, PR manažér TG, Daxnerova 2, sekretariattg@vuczilina.sk , turcianskagaleria@vuczilina.sk

/ 65 Articles

Dalibor Steindl

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).