Turčianska galéria – program na mesiac máj

Tagged: , , , ,

Expozície Turčianskej galérie (4) (427x640)

Programová ponuka na máj 2014

Turčianska galéria Martin
Daxnerova 2
tel. 043-4224448, 0907 972 547
www.turiecgallery.sk

Slovenská výtvarná moderna v Turci
Stála expozícia venovaná najmä tvorbe osobností spätých s regiónom Turiec – Mikuláš Galanda, Miloš Alexander Bazovský, Janko Alexy, Martin Benka, Ludovít Fulla a výberu z diel Galandovcov. Výstava je rozšírená o diela autorov generácie 60. rokov s presahom do súčasnosti. (Skupina M. Galandu, L. Záborský a i.)

Výstavy
24. 4. – 29.6.
Ivan Šimko (1914 – 2014)
Retrospektívna výstava venovaná tvorbe martinského maliara Ivana Šimku pri príležitosti jeho nedožitého jubilea, ktorá predstaví výber z komornej maľby, voľnej kresby, knižných ilustrácií, voľnej a úžitkovej grafiky a monumentálnej tvorby.
Kurátorka: Jarmila Kováčová

16. 5. – 29. 6., vernisáž o 15.00 hod.
XXI. Bienále fantázie Martin 2014
Medzinárodná súťaž a výstava detskej výtvarnej tvorby. Ústrednou ideou Bienále fantázie je výtvarná a literárna reflexia majstrovského diela modernej francúzskej literatúry od A. Saint Exupéryho Malý princ. Výtvarno-scénické riešenie výstavy (inštalácia in situ) vychádza z ústredného motta projektu: “Dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné.“ Výstavné prostredie inšpirované hlavným citátom z knihy bude ilustrované o ďalšie texty z Malého princa
Kurátorka: Jarmila Kováčová

17.5.2014, o 19.00 – 23.00 hod.
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ
Pre návštevníkov je pripravený zaujímavý program tak pre deti i dospelých. Spoločne nazrieme do depozitu galérie, cez výstavu prác Bienále fantázie nazrieme do duše a sŕdc dieťaťa. Pre deti i dospelých sú pripravené mnohé interaktívne hry, maľovanie, rozprávky, prezentácie, rôzne súťaže i hudobné prekvapenie. V stálej expozícii si môžete adoptovať „obraz“ a počas podujatia sa môžete zapojiť do súťaže, z ktorej výherca pocestuje do Ríma.

Ponuka edukačných aktivít pre školské kolektívy

FARBA SLOV Hany Zelinovej
Tvorivé dielne inšpirované literárnou tvorbou H. Zelinovej pri príležitosti Roka Hany Zelinovej.

TAK TROCHA SOCHA…
Tvorivé dielne, ktorých zámerom je predstaviť deťom sochu tak, ako ju ešte nepoznajú a hlavne sa sami budú podielať na jej vytvorení.
HURÁ, GALÉRIA! Špeciálny animačný program pre deti MŠ a deti prvého stupňa ZŠ. Deti sa v ňom formou rôznych hier zoznámia s galériou, so základnými pojmami výtvarného umenia a s dielami, ktoré sú v galérií vystavené. Vyskúšajú si ako sa majú v galérii správať.
POZNAJ SVOJU GALÉRIU!
Kreatívny vzdelávací projekt vo forme tvorivých dielní, ktorý deťom umožňuje hravou zážitkovou formou spoznať konkrétne diela stálej expozície Turčianskej galérie. Priamo v stálej expozícií tvoria interpretácie na vystavené diela. Projekt je určený pre žiakov ZŠ a SŠ.

ANIMÁCIE
Animačný program ku každej z práve aktuálnych výstav.

MOSTY
Cyklus tvorivých dielní pre deti zo špeciálnych základných škôl, zameraný na rôzne témy a techniky.

DEŇ KOCÚRA
Tvorivé dielne, zamerané na rôzne témy a techniky fungujúce každú stredu dopoludnia pre
organizované skupiny a popoludní pre jednotlivcov.

Všetky výtvarné aktivity prebiehajú pod vedením skúsených galerijných pedagógov priamo
v expozíciách TG, v detskom ateliéri KOCÚR v budove Turčianskej galérie.

Turčianska galéria pri týchto aktivitách zdôrazňuje špecifiká poznávania priamo v jej atraktívnom prostredí. Vytvára pre deti a študentov priestor na tvorivú hru, zážitkové učenie, experiment, zábavu a diskusiu. Pedagógom program umožňuje neopakovateľným spôsobom oživiť vyučovací
proces a zároveň prehĺbiť vedomosti žiakov priamym kontaktom s vystavenými dielami.

Záujem o všetky tvorivé dielne je z organizačných dôvodov potrebné vopred dohodnúť
u pani Evy Mužilovej (043/422 4448, 0907 972 547 ).

/ 175 Articles

Ján Farský

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).