Turčianska galéria – letná ponuka na Júl

Tagged: ,

Programová ponuka na júl 2016

SLOVENSKÁ VÝTVARNÁ MODERNA V TURCI

Stála expozícia venovaná najmä tvorbe osobností spätých s regiónom Turiec – Mikuláš Galanda, Miloš Alexander Bazovský, Janko Alexy, Martin Benka, Ludovít Fulla a výberu z diel Galandovcov. Výstava je rozšírená o diela autorov generácie 60. rokov s presahom do súčasnosti. (Skupina M. Galandu, L. Záborský a i.)

13.5. 2016 – 3. 7. 2016

BIENÁLE FANTÁZIE: ROZPRÁVKY, MÝTY, LEGENDY

Čísla a ich magický význam

XXII. ročník Bienále fantázie s podtitulom Rozprávky, mýty, legendy je pokračovaním takmer polstoročia trvajúceho projektu, ktorý prezentuje výtvarné práce detí a mládeže. Aj keď je jeho domovom Slovensko, už dávno stratilo lokálny charakter a stalo sa medzinárodnou prehliadkou „detského umenia“. V aktuálnom ročníku sme sa rozhodli vrátiť ku koreňom Bienále fantázie a pripomenúť jeho prvotné motto: rozprávky, pieseň, porekadlo, riekanka, hry detí a zvyky ľudu..

Kurátorka: Kristína Zvedelová

19.5. 2016 – 3. 7. 2016

MARTIN OSCITÝ: HĽADANIE RAJA

Výstava Martina Oscitého s názvom Hľadanie raja je realizovaná v duchu vizionárstva a úcty ku kráse prírody, ktorá je silou fantázie pretváraná na neustále nové formy bez ujmy na estetike. Vysiela posolstvo k širokej verejnosti s dôrazom na fakt, že umenie zošľachťuje ducha, zjemňuje dušu a obohacuje spoločnosť.

7.7. 2016 – 18. 9. 2016

7.BIENÁLE VOĽNÉHO VÝTVARNÉHO UMENIA 2016

Šiesty ročník Bienále voľného výtvarného umenia sa, podobne ako na dvoch predchádzajúcich prehliadkach, nesústreďuje len na jednu disciplínu, ale poskytuje priestor pre voľný výtvarný prejav v oblasti maľby, sochy, grafiky, kresby, konceptu či video-artu. Môže odzrkadľovať zložitú a protichodnú stratifikáciu vývinu zúčastnených tvorcov a ich postojov. Poukázať na rozličné východiská, tvorivé osudy, ako aj stupne ľudskej i umeleckej zrelosti. V jednotlivých ročníkoch sa objavovali aj nové umelecké formy, nové hľadania a experimenty. Aký bude šiesty ročník a či prinesie „skokana roka“, posúdi široká kultúrna a odborná verejnosť.

Organizátor: Slovenská výtvarná únia

Kurátorka: Bohuslava Hajnalová, Dagmar Srnenská

7.7. 2016 – 8. 9. 2016

IN FOCUS: IVAN ŠTUBŇA

Pri príležitosti nedožitých 90. rokov tohto dôležitého člena skupiny Galandovcov si pripomenieme jeho dielo, ktoré v komornom duchu grafiky akoby stojí v úzadí voči expresívnym a veľkorysým gestám maliarstva Rudolfa Krivoša, či Milana Pašteku, alebo monumentálnosti sochárskej tvorby Andreja Rudavského. Pritom práve v koncepte Štubňovej grafickej tvorby môžeme syntetizovať najzásadnejšie prvky moderného výtvarného prejavu na Slovensku. Jeho koncentrácia na tento druh umeleckej produkcie zostala v skupine Mikuláša Galandu výnimočná a Ivan Štubňa si ako umelec  pri tomto veľkom výročí zaslúži, aby bol jeho prínos pre slovenské výtvarné umenie zhodnotený.

Kurátor: Miroslav Haľák

7.7. 2016 o 18.00 h.

FACE TO FACE

Ivan Štubňa – tvárou v tvár možnostiam grafiky.

Prednášajúci: Miroslav Haľák

 

  1. 7. 2016 – 4. 9. 2016

VLADIMÍR BULLO: KRÁSA FIGURÁLNEJ KERAMIKY

Martin na bielom koni, Jánošík, vinohradníčka a iné figúrky imitujúce rôzne povolania a každodenné činnosti ľudí a zvierat. Potešia návštevníkov výtvarným  stvárnením bohatých slovenských krojov,  slovenských ľudových tradícií a zvykov.  Veríme, že drobná keramická figurálna plastika, ktorú zozbieral Vladimír Bullo, poteší aj Vás pri návšteve v Turčianskej galérii.

Turčianska galéria ponúka ku každej z uvedených výstav:

 ODBORNÝ LEKTORSKÝ VÝKLAD

Lektorské výklady sú určené pre skupiny detí MŠ, ZŠ, SŠ. Všetky sú prispôsobené veku, záujmu a mentalite konkrétnej skupiny. V prípade záujmu o lektorský výklad, je tento z organizačných dôvodov potrebné  vopred objednať u pani Evy Mužilovej (043 /4224448).

Ponuka edukačných aktivít

 HURÁ, GALÉRIA!

Špeciálny animačný program pre deti MŠ a deti prvého stupňa ZŠ. Deti sa v ňom formou  rôznych hier zoznámia s galériou, so základnými pojmami výtvarného umenia a s dielami, ktoré sú v galérií vystavené. Vyskúšajú si, ako sa majú v galérií správať.

Program je určený pre deti MŠ a pre deti nižších ročníkov ZŠ.                                     

UMENIE HROU…  

Nový kreatívny vzdelávací projekt vo forme tvorivých dielní na 6 rôznych tém. Projekt umožňuje deťom hravou zážitkovou formou spoznať významných slovenských autorov, ktorých diela sú vystavené priamo v stálej expozícii Turčianskej galérie. Spoznajú diela M. Galandu, Ľ. Fullu,

  1. Štefunka, C. Majerníka, E. Púčeka a J. Mužilu.

Formou vlastného tvorivého zážitku sa zoznámia s pojmami z oblasti výtvarného umenia, prežijú rôzne tvorivé procesy, spoznajú viaceré možnosti umeleckého vyjadrenia.

Program je určený pre žiakov ZŠ a SŠ

GALANDA – TVORCA I BÁSNIK

Tvorivé dielne, ktorými si pripomenieme 120. výročie narodenia mimoriadne  významnej osobnosti slovenského výtvarného umenia Mikuláša Galandu. Deti sa formou vlastného tvorivého zážitku zoznámia s jeho dielom, prežijú spolu rôzne tvorivé procesy, spoznajú viaceré možnosti umeleckého vyjadrenia.

Program je určený pre deti MŠ, ZŠ, SŠ.

 POZNAJ SVOJU GALÉRIU!

Špeciálny animačný program pre deti ZŠ a SŠ. Deti sa v ňom formou rôznych úloh a hier

zoznámia s najvýznamnejšími autormi a dielami z obdobia slovenskej výtvarnej moderny.

ANIMÁCIE

Animačný program ku každej z práve aktuálnych výstav.

 MOSTY

Cyklus tvorivých dielní pre deti zo špeciálnych základných škôl, zameraný na rôzne témy a techniky.

DEŇ KOCÚRA

Tvorivé dielne, zamerané na rôzne témy a techniky fungujúce dopoludnia pre organizované skupiny a v stredu od 15.30 h. pre jednotlivcov.

 Všetky výtvarné aktivity prebiehajú pod vedením skúsených galerijných pedagógov priamo v expozíciách TG a v detskom ateliéri KOCÚR v budove Turčianskej galérie.

Turčianska galéria pri týchto aktivitách zdôrazňuje špecifiká poznávania priamo v jej atraktívnom prostredí. Vytvára pre deti a študentov priestor na tvorivú hru, zážitkové učenie, experiment, zábavu a diskusiu.Pedagógom program umožňuje neopakovateľným spôsobom oživiť vyučovací proces a zároveň prehĺbiť vedomosti žiakov priamym kontaktom s vystavenými dielami.

 

Záujem o všetky tvorivé aktivity je z organizačných dôvodov potrebné vopred dohodnúť u pani Evy Mužilovej – 043 4224448 alebo muzilova@vuczilina.sk.

Počas návštevy galérie je za žiakov zodpovedný pedagogický dozor!

Bližšie informácie ohľadom uvedených podujatí TG Vám poskytne:

Patrícia Lipková

PR manažér TG

Daxnerova 2

sekretariattg@vuczilina.sk

turcianskagaleria@vuczilina.sk

/ 3409 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).