To be continued …

Značky: , ,

turcianska galeriaKurátorka: PhDr. Jarmila Kováčová
Miesto konania výstavy: Turčianska galéria, veľká a malá výstavná sieň, Daxnerova 2, Martin
Vernisáž: 14. marec 2013 o 17. h.
Trvanie výstavy: od 14. marca do 19. mája 2013

Turčianska galéria v Martine pripravila ako nosný výstavný projekt k 30. výročiu vzniku Turčianskej galérie v Martine (1983-2013) pre priateľov výtvarného umenia viacgeneračnú skupinovú výstavu umelcov pôsobiacich v Turci.

Ide o výber z tvorby autorov s časovým vymedzením 40-tich rokov (cca roky 1960 – 2000). Výstava reprezentatívnym spôsobom predstaví výber z tvorby žijúcich i nežijúcich autorov, ktorí v identickom období formovali výtvarný život mesta i regiónu. Podstatná časť vybraných diel na výstavu pochádza zo zbierkového fondu Turčianskej galérie, zo súkromného majetku, majetku autorov, resp. dedičov. Výstava kontinuálne nadväzuje na stálu expozíciu a v reprezentatívnom výbere štyridsiatich štyroch autorov má ambície zaznamenať výtvarné dianie regiónu v časovom horizonte štyridsiatich rokov a to v celej škále médií a individuálnych programov v procese tvorivého zrenia predstavených autorov a zároveň je ojedinelou príležitosťou porovnávať umelecké snaženia a autorské programy niekoľkých generácií výtvarných umelcov a premien v tvorbe v náväznosti na spoločensko – politické pomery do roku 1989 a po roku 1989. Výstava To be continued z časového hľadiska predstavuje tvorbu vznikajúcu v období proreformných 60. rokov komunistického režimu, návratu k normalizmu 70. rokov cez postupne sa uvoľňujúcu atmosféru 80. rokov. Výstava zachytáva aj desať rokov slobodnej umeleckej tvorby po roku 1989.

Na výstave sa predstavuje 44 výtvarných umelcov Turca s viac ako 200 výtvarnými dielami.

Vystavujúci autori:

Vladimír Báthory, Martin Benka, Ivan Bílý, Robert Brož, Peter Bukovský, Jozef Ciller, Tom Ciller, Jozef Danč, Peter Ďurík, Milan Hložek, Milan Gregor, Fero Kalina, Peter Klaudíny, Peter Klimek , Branislav Konečný, Oľga Krýslová, Ľudo Lukáč, Miroslav Marček, Peter Maruňák, Gita Matisová, Peter Matis, Jozef Mužila, Ján Novosedliak , Oto Opršal, Jitka Petrikovičová, Ever Púček, Ivan Riabič, Ján Skrisa, Branislav Slezáček , Vojtech Stašík, Peter Šabo, Andrea Ševčíková – Marčeková, Dušan Šimko, Ivan Šimko, Hela Šišková, Fraňo Štefunko, Milan Štefunko, Alžbeta Štefunková – Szabová, Igor Štrbík, Ivan Štubňa, Ladislav Tanóczky, Jaro Valek, Barbora Výrostková – Opršalová, Ladislav Záborský.

Podrobnejšie:

60. roky vo výtvarnom umení znamenali uvoľnenie prísnej schémy režimu známej ako sorela 50-tych rokov a nástup niekoľkých súbežných tendencií a estetík napr. tzv. novej moderny, reprezentovanej členmi skupiny Mikuláša Galandu, ktorí zostali v Turci alebo s ním súviseli (Marček, Štubňa, Púček) a pokračovala v individuálnom ikonografickom hľadaní celej skupiny nastupujúcej generácie výtvarníkov, a to v celej škále médií, v ktorých tvorili (L. Záborský, O. Opršal, G. Matisová, M. Hložek, A. Štefunková -Szabová, Milan Štefunko a ďalší). Časť umelcov strednej generácie sa vysporadúvala s tzv. objektívnou realitou tematizáciou čistej vizuality (P. Šabo, P. Matis, a i.)

Spoločenské zmeny a sloboda prameniaca z uvoľnenia estetických dogiem v umeleckom nazeraní, chápaní a stvárnení umeleckej tvorby, dala zelenú pluralitnému spôsobu vyjadrovania. Preto sú na výstave prirodzene zastúpené také výtvarné médiá, ktoré do roku 1989 mohli byť prezentované (ak vôbec!) iba v neoficiálnom, zväčša undergroundovom svete. Popri umení stredného prúdu, ktoré sa odvoláva na estetiku konformného, historizujúceho modernizmu, resp. neskorej moderny, sa začala čoraz viac presadzovať tvorba , ktorá chápe umenie ako príležitosť predstaviť autorský alebo myšlienkový koncept. Po roku 1989 vznikali početné kurátorské a autorské výstavné projekty, ktoré zodpovedali pluralitnému vnímaniu umenia postmoderny. Tu zohrala svoju neodmysliteľnú rolu nielen oficiálna galéria (v súvislosti s regiónom Turiec domovská galéria), ale aj alternatívna výstavná scéna (T klub, Bunker a i.), kde sa postupne predstavili najmladší umelci Turca a vyjadriť sa v najsúčasnejšom médiu, často práve postupmi vlastnými inštalácii in situ. (Jozef Mužila, Ivan Bílý, Milan Gregor,…)

Na výstave sú predstavené od tradične vnímaných realistických formálnych postupov až po abstrahujúce a konceptuálne polohy tvorby najmä z radov strednej a mladšej strednej generácie výtvarníkov, ktorí do 1989 zotrvávali v kvalitnom, ale strednom prúde umenia, „determinovanom rôznymi rekonštrukciami umenia minulosti „(Katarína Rusnáková).

Citeľnejší nástup nových formálnych a odvážnejších neokonceptulánych postupov vo výtvarnej tvorbe však uviedla do života až generácia výtvarníkov, ktorá začala tvoriť až po roku 2000.

 

Turčianska galéria, Daxnerova 2 036 01 Martin
www.turiecgallery.sk tel. +421 43 4224448
riaditeltg@vuczilina.sk

Jarmila Kováčová

+421905/941 176

/ 2944 Articles

Red

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).