TKS – Ozveny minulých čias

Turčianske osvetové stredisko v Martine zriadil Žilinský samosprávny kraj ako príspevkovú organizáciu 1. apríla 2002. Od 19. decembra 2007 bolo premenované na Turčianske kultúrne stredisko. Hlavným poslaním TKS je vytváranie podmienok pre rozvoj miestnej kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti, zachovávanie tradícií a zabezpečovania kultúrnych a vzdelávacích aktivít pre široký okruh občanov v rámci územnej pôsobnosti okresov Martin a Turčianske Teplice.
Viac informácií nájdete na www.tks.sk

Prednáška na tému Tradičný ľudový odev

Miesto konania: ZŠ A. Stodolu

31. 5.2013

TKS

/ 319 Articles

HuT

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).