STROMČEK Z PAPIERA – 4.12. 2013

Tvoríme vianočný stromček z papiera pod vedením Hanky Rakúsovej.

/pracovisko literatúry pre deti a mládež/ – vstup s platným čitateľským preukazom

Miesto a dátum konania:

04.12. Streda, 15:00 – 16:30, Turčianska knižnica v Martine, Divadelná 3, Martin.

Stromcek z papiera

/ 322 Articles

HuT

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).