Stavanie májov v MSD

Značky: , ,

Májové zvykoslovie v podaní ľudových súborov a hudieb. Slávnostné otvorenie letnej sezóny.
28. 4.
Miesto konania: Múzeum Slovenskej dediny Jahodnícke háje MSD stavanie májov

/ 319 Articles

HuT

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).