Slovesná jar – 7. 6. 2013

Značky: , , , , ,

Matica slovenská (MS) vo svojom jubilejnom roku organizuje už 47. ročník Slovesnej jari, ktorá sa bude konať od 27. marca (Jarné knihobranie v Bratislave) do 7. júna (Veniec víťazov, prehliadka víťazov celoslovenských recitačných súťaží v Martine), s hlavnými programami v Martine 23. – 26. apríla a následne aj v niektorých domoch MS po celom Slovensku. V širokej ponuke podujatí bude Jarná škola humoru (s jubilujúcim Milanom Lechanom), Jarná škola fantázie (z povestí Vydavateľstva MS), prezentácia vydaní (osobitne sa týkajúcich pozoruhodností Žilinského samosprávneho kraja), besedy s autormi vrátane hostí zo zahraničia (slovenskí spisovatelia zo Srbska). Počas Slovesnej jari budú otvorené tri výstavy – Slovenský spolok DETVAN v Prahe (Slovenské komorné divadlo), portréty Pavla Petráša z L. Mikuláša (Matičný dom) a maľby a grafiky Pavla Čániho z Vojvodiny v Srbsku (Turčianska galéria). Pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda na naše územie sa v aule Biblickej školy uskutoční prezentačný seminár k vydaniam PROGLASU (25. apríl). V ten istý deň bude aj viacero samostatných programov venovaných mladým autorom (Konfrontácie a Polemiky) s vyhlásením výsledkov literárnej súťaže O Cenu Štefana Krčméryho.
Vyvrcholením tohtoročnej Slovesnej jari bude autorský galaprogram v kine Strojár 26. apríla za účasti významných predstaviteľov slovenskej literatúry a hostí a v závere reťazca podujatí 7. júna (vo výročný deň Memoranda národa slovenského) osobitný program venovaný 150-ročnici MS s prezentáciou publikácie Mariána Tkáča Ochrankyňa národa.

Program:

7. jún (piatok)
Biblická škola v Martine 10.00 h
PREDSEDA A TAJOMNÍCI O MATICI. Program venovaný dejinám MS pri príležitosti 150. výročia jej založenia s uvedením knihy Mariána Tkáča Ochrankyňa národa. Vedecký tajomník MS Pavol Parenička a jeho hostia – predchádzajúci vedeckí tajomníci

Ev. a. v. kostol v Martine 16.00 h
VENIEC VÍŤAZOV. Prehliadka víťazov celoštátnych recitačných súťaží a vyhlásenie výsledkov súťaže Matičná esej.

JARNÁ ŠKOLA HUMORU s jubilujúcim Milanom Lechanom. Náučno-zábavné podujatie pre mladistvých i seniorov v Turčianskej knižnici s prezentáciou jeho bibliografie. Pripravili: Turčianska knižnica, Slovenský literárny ústav MS a Žilinská odbočka SSS. Uvádza: Peter Mišák

V prípade otázok kontaktujte:
PaedDr. Miroslav Bielik – riaditeľ SLÚ MS
Tel.: 043/422 16 52
Mob.: 0905741620

Evanielický kostol v MT

/ 319 Articles

HuT

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).