Program Turčianskeho kultúrneho strediska na August

Tagged:

11. 6. 2017 – 31. 8. 2017
Turiec maľovaný
Výstava prác z výtvarnej súťaže pod názvom „Turiec maľovaný“, ktorá je zameraná na priblíženie tradičnej ľudovej kultúry a charakteristické krajové zvláštnosti regiónu Turiec.
Miesto: SNM v Martine – Múzeum slovenskej dediny (Martin – Jahodnícke háje, Voziareň z
Moškovca)

1. 7. – 8. 8. 2017
Štyri živly
Výstava prác žiakov SZUŠ M. Haľamovej.
Miesto: Klubové priestory TKS v Martine

8. 8. 2017
Prázdninová tvorivá dielnička vol. 2
Tvorivé dielne pre prázdninujúce deti.
Miesto: Priestor pred TKS, Martin

10. 8. – 4. 9. 2017
Výber z tvorby
Výstava prác Jarmily Prievozníkovej a Lucie Mertlovej.
Miesto: Klubové priestory TKS v Martine

25. 8. 2017
Scénická žatva – tvorivé dielne
Sprievodné podujatie 95. ročníka Scénickej žatvy.
Miesto: Divadelné námestie, Martin

28. 8. 2017
Scénická žatva – tvorivé dielne
Sprievodné podujatie 95. ročníka Scénickej žatvy.
Miesto: Divadelné námestie, Martin

31. 8. 2017 od 18.00 h
Klasika na scéne II. – Večer komornej hudby
Hudobno-poetický večer venovaný turčianskej rodáčke, významnej slovenskej klaviristke Kláre Havlíkovej. Projekt Klasika na scéne II. je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Miesto: Turčianska galéria, Martin

Kontakty na metodikov TKS:
043/4132394, 0917 494 708

/ 3370 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).