Príďte v piatok na otvorenie prírodnej posilňovne do Košút 25.10.2013

Tagged: , , ,

Mesto Martin v spolupráci s poslancami MČ Košúty, Základnou školou s materskou školou Ul. Hurbanova a Mládežníckym parlamentom vás v piatok 25. októbra o 14.00 h pozýva na Otvorenie prírodnej posilňovne.

Slávnostné otvorenie sa začne o 14.00 h vystúpením mažoretiek a aerobikového krúžku zo Základnej školy na Hurbanovej ulici. Po príhovoroch zástupcov mesta, poslancov či zástupcov školy prídu na rad aj praktické ukážky cvičenia na nových posilňovacích staniciach a súťaže. Projekt je podporený Nadačným fondom SPPoločne pri Nadácii SPP.

posilňovňa Košúty

/ 322 Articles

HuT

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).