Pozvánka na Bambiriádu 2013

Značky: , ,

Bambiriáda 2013 otvorí po 10 krát svoje brány v Žilinskom kraji v týždni od 13.-18 mája 2013. Uskutoční sa v mestách Žilina, Námestovo, L. Mikuláš, Trstená, Martin, Ružomberok.

Mottom tohoročnej Bambiriády je myšlienka: „záleží nám na tom. „
Na čom nám záleží?
Na tom
– aby ľudia neboli ľahostajní k tomu, čo sa okolo nich deje,
– aby si všímali potreby druhých a vedeli na ne zareagovať,
– aby si vážili snahu a prácu svoju aj iných ľudí,
– aby mali odvahu spolupracovať s inými bez strachu z konkurencie,
– aby si verili aj vtedy, keď im druhí neveria,
– aby sa nebáli zmien.
A ešte na mnohom inom nám záleží.
Bambiriáda je medzinárodný festival práce s deťmi a mládežou, ktorý má dlhoročnú úspešnú tradíciu v Českej republike. Na Slovensku sa uskutočňuje v Žilinskom kraji.

Tak ako každý rok, tak aj v tomto roku sa BAMBIRIÁDA bude konať aj v Martine.
V Martine to bude to už siedmy ročník a bude prebiehať od 13. do 18. mája 2013. Prezentácia bude otvorená širokej verejnosti v sobotu 18. mája 2013 na Divadelnom námestí od 10,00 do 16,00 hod.
Celá Bambiriáda  je sprevádzaná mottom: „záleží nám na tom“. Na čom všetkom nám záleží, je pre každého človeka individuálne, ale veríme, že my všetci by sme sa mali správať podľa odpovedí na túto otázku a nebyť ľahostajní, všímať si iných, vážiť si svoju prácu a prácu iných, vedieť spolupracovať, veriť si a nebáť sa zmien.

Bambiriáda 2013 sa skladá zo 4 častí:
– Bambiriádny anjel – výrobky pre postihnuté dieťa – na čom nám záleží (do 18.mája 2013)
– Bambiriáda klasik – pódiové vystúpenia
– Bambiriáda prezentácie – prezentácia organizácií – 18.05.2013 od 10,00 – 16,00 hod.
– Bambiriáda sprievodné podujatia – (od 13. do 18. mája)
Viac o jednotlivých častiach:

1. Bambiriádny anjel – „záleží nám na tom“ – na čom nám záleží…?
Táto časť bude zameraná na mladých ľudí. Od pondelka do piatka deti, mládež aj dospelí z organizácií, škôl, školských zariadení, predškolských zariadení, žiackych školských rád, neformálnych skupín z miest a okolia, budú vo voľnom čase s pomocou učiteľa, vychovávateľa, rodiča vyrábať výrobky, ktoré sa budú na Bambiriáde klasik predávať, a výťažok s toho darujeme autistickému dieťaťu, ktoré tieto prostriedky použije na zdravotné, alebo liečebné pomôcky. Tieto aktivity mladých ľudí pomôžu jednému konkrétnemu dieťaťu a jeho rodičom zlepšiť kvalitu jeho života. Výrobky, ktoré vyrobia deti a mládež prinesiete do KAMARÁTA (alebo pošlete poštou) do 16. 5. 2013, ktoré spoločne s Vami oceníme a budeme na podujatí predávať. S predajom týchto výrobkov nám môžete pomôcť aj vy, za prítomnosti dospelej osoby (treba sa prihlásiť v CVČ KAMARÁT). Môžete využiť rôzne techniky výroby týchto výrobkov – ručne vyrábané obrázky, hračky, darčekové predmety, šperky, prívesky, drôtené výrobky, náramky a rôzne iné. Tieto aktivity budú prebiehať v školách, škôlkach, centrách voľného času, na krúžkoch ai.
Na webovom portáli budú zoznamy zapojených skupín a fotografie (konkrétna aktivita, miesto a pod.). Po ukončení Bambiriády budú zverejnené informácie na čo bol výťažok z podujatia použitý. Bude zverejnené poďakovanie všetkým, ktorí sa zapojili.
Chlapček, ktorému bude výťažok venovaný:
Matúško Somora
vek: 4 roky
bydlisko: R.Viesta 55, Martin
diagnóza: DA – detský autizmus

Naša adresa: CVČ KAMARÁT, A. Kmeťa 22, 036 01 Martin, cvckamarat@post.sk

2. Bambiriáda klasik- pódiové a prezentačné vystúpenia ( 18. mája 2013 )
Druhou časťou programu týždňa bude vyvrcholenie aktivít – tradičný pódiový a prezentačný program detí a mladých ľudí z organizácií, škôl, CVČ, a všetkých, ktorí sa venujú systematickej práci s deťmi a mladými v ich voľnom čase. Tento program sa uskutoční v rámci „Bambiriády“ v sobotu 18. mája. Počas vystúpenia budú pre deti pripravené súťaže, množstvo cien a iné zaujímavosti.
3. Bambiriáda – prezentácie – „záleží nám na tom“
V tejto časti programu budú prebiehať prezentácie a pripravené súťaže organizácií podporujúce myšlienku Bambiriády, ktoré vyvrcholia tiež v sobotu 18. 05. 2013. Tu budú jednotlivé organizácie prezentovať svoju činnosť.

4. Bambiriáda – sprievodné podujatia – ďalšia časť v rámci „ bambiriádneho týždňa “ budú sprievodné podujatia – od (13. – 18.mája), tak ako po minulé roky.
Sú to napr. voľné vstupy alebo vstupy zo zľavou do pamiatkových objektov, múzeí, kultúrnych, športových areálov, či otvorené klubovne CVČ.

Mgr. Janka Škulová za celý organizačný štáb Bambiriády.
Bambriáda

/ 319 Articles

HuT

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).