Podujatia TKS v Martine na mesiac december 2017

Tagged:

1. 12. 2017 Turiec očami detí II. – záverečný program
Záverečný kultúrny program spojený s preskúšaním nadobudnutých vedomostí získaných počas cyklov tvorivých dielní pre deti predškolského veku, spojených s edukačnými aktivitami na témy: Príroda Turca, Modrotlač a Stridžie dni. Projekt Turiec očami detí II. je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
/Kultúrny dom, Turčianske Teplice/

1. 12. – 4. 12. 2017 Svet mojimi očami
Tematická výstava fotografií z výberu prác pacientov psychiatrickej liečebne a žiakov detského fotokrúžku.
/Výstavné priestory Mestského úradu, Turčianske Teplice/

7. 12. 2017 o 16:00 h Čas vianočný
Vernisáž výstavy prác členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov.
/Klubové priestory TKS v Martine/

8. 12. – 12. 1. 2018 Čas vianočný
Výstava prác členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov.
/Klubové priestory TKS v Martine/

29. 12. 2017 od 17.30 do 19.00 h Martinské cestovateľské večery
Priblíženie kultúry a prírody z rôznych regiónov sveta.
/Turčianska knižnica v Martine/

/ 3398 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).