Podujatia TKS Martin na mesiac Marec 2013

Značky: ,

Podujatia TKS Martin na mesiac  marec  2013 (program je rozpísaný aj v kalendári podujatí):

 

1. 3. – 5. 3. 2013 Folklórny súbor Turiec v obrazoch

Výstava zachytávajúca históriu folklórneho súboru Turiec

Miesto: Turčianske kultúrne stredisko – klubovňa

1. 3 – 31. 3. 2013  Výstava „Turiec v štvrťstoročí výskumu a šírenia tradičnej a ľudovej kultúry

Časť výstavy zameraná na históriu regiónu Turiec a obyvateľstvo Turca

Miesto: ZŠ Aurela Stodolu

1.3.2013 – 31.3.2013 o 8:00 – 16:00 h. Výtvarné spektrum 2013

Výstava súťažných prác neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Miesto: Matičný dom (tzv. Beňuškov dom)

1.3.2013 o 15:00 – 17:00 h. Stretnutie členov Detského divadelného súboru Kamarát

Tvorivé stretnutie členov detského divadelného súboru. Vedie Mgr. Eva Benčíková.

Miesto: Klubovňa TKS, Martin

5. 3. 2013 o 9:00 h. Rozprávkové vretienko

Súťaž v prednese rozprávky ľubovoľného autora

Miesto: Turčianske kultúrne stredisko v Martine – klubovňa

6. 3. 2013 o 14:30 h. Vesmír očami detí

Vyhodnotenie regionálneho kola výtvarnej súťaže detí. Výstava potrvá do 22.3.2013. Otvorená na požiadanie v TKS.

Miesto: Turčianske kultúrne stredisko v Martine – klubovňa

8.3.2013 o 15:00 – 17:00 h. Stretnutie členov Detského divadelného súboru Kamarát

Tvorivé stretnutie členov detského divadelného súboru. Vedie Mgr. Eva Benčíková.

Miesto: Klubovňa TKS, Martin

13. – 14. – 15. 3.  2013 od 9:00 do 11.00 h. Regionalistika Turca

Tvorivé dielne pre deti MŠ na tému tradičná kultúra v Turci.

Miesto: SNM v Martine

15.3.2013 o 15:00 – 17:00 h. Stretnutie členov Detského divadelného súboru Kamarát

Tvorivé stretnutie členov detského divadelného súboru. Vedie Mgr. Eva Benčíková.

Miesto: Klubovňa TKS, Martin

16. 3. 2013 od 9:00 do 19:00 h. Fotomaratón – súťaž v meste Martin

1. ročník súťaže o najlepšiu  fotografiu z mesta Martin spojenú s prezentáciou fotografií.

Registrácia vo výstavných priestoroch  Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine od 10:00 do 11:00 hodiny.

18. 3. 2013 o 16:00 h. Vansovej Lomnička

Okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy žien

Organizátor: Únia žien Slovenska

Miesto:Turčianske kultúrne stredisko v Martine – klubovňa

19.3. 2013 o 16:30 h. Poradný zbor umeleckého slova

Pracovné stretnutie členov poradného zboru

Miesto: Turčianske kultúrne stredisko

21.3.2013 o 9:00 – 15:00 h. Dieťa v divadle

Regionálna súťažná postupová prehliadka detskej dramatickej tvorivosti

Miesto: Kultúrny dom Turčianske Teplice

22.  3. 2013  od 8:00 do 15:00 h. Slovenská republika – dvadsať rokov

Výstava fotografií z nášho kraja. Výstavu si môžete pozrieť vo výstavných priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine, od 8,00 do 15,00 hodiny.

22. 3.  2013  od 17:30 do 19:00 h. Martinské cestovateľské večery

Priblíženie kultúry a prírody Afganistanu, ako krajiny kontrastov. Prezentovať bude

Petra Pogányová.

Miesto: Turčianska knižnica v Martine

22. 3. 2013 od 16:00 do 21:00 h. a 23. 3. 2013 od 14:00 do 22:00 h. (program bude upresnený) Turčianske divadelné dni

Regionálna súťažná prehliadka ochotníckych divadiel v Turci

Miesto: Belá-Dulice – Kultúrny dom

26. 3. 2013 o 9:30 h. Nad všetkým láska bdie

Beseda s Annou Dubovcovou o jej tvorbe

Miesto: Turčianske kultúrne stredisko – klubovňa

28.3.2013 o 16:00 – 18:00 h. Stretnutie členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov

Miesto: Klubovňa TKS, Martin

Marec

Ozveny minulých čias Prednášky na tému tradičnej ľudovej kultúry

Materské školy, Základné školy a Stredné školy regiónu Turiec

Pozn.: Termín a miesto ešte nie je určené!

Každá streda od 13:00 – 15:00 hodTanečná škola pre seniorov

Tanečná škola pre seniorov

Klub dôchodcov

TKS

Kontakt na metodikov:

043/4132394, 0917 494 708

/ 2949 Articles

Red

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).