Podujatia TKS Martin na mesiac február 2013

Podujatia TKS Martin na mesiac február 2013:

12. 2. 2013 od 12:00 – 16:00 h.

Tvorivá dielňa umeleckého prednesu

Prednáška a tvorivá dielňa s Mgr. Čajkovou pre pedagógov a súťažiacich v umeleckom prednese

Prednášková miestnosť, Turčianska knižnica Martin

 

22. 2. 2013 od 17:30 do 19:00 h.

Martinské cestovateľské večery

Priblíženie kultúry a prírody regiónu Kambodža a Vietnam Michalom Krausom.

Miesto: Turčianska knižnica v Martine

 

26.2.2013

Turiec tancuje a spieva

Seminár o tvorbe v detských folklórnych súboroch

Turčianska knižnica

 

Každá streda od 13:00 – 15:00 hod

Tanečná škola pre seniorov

Tanečná škola pre seniorov

Klub dôchodcov

 

Výtvarné spektrum 2013

Regionálna postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby.

Pozn.: Termín a miesto ešte nie je určené!

 

Ozveny minulých čias

Prednášky na tému tradičnej ľudovej kultúry

Materské školy, Základné školy a Stredné školy regiónu Turiec

Pozn.: Termín a miesto ešte nie je určené!

Kontakt na metodikov:

043/4132394

 

/ 2949 Articles

Red

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).