PÔDORYS PREMENLIVOSTI

Značky: , , , ,

Autori: Magdaléna Kuchtová, Daniel Dida, Juraj Gábor
Kurátor: Ján Kralovič
Miesto konania výstavy: Turčianska galéria, Malá výstavná sieň, Daxnerova 2, Martin
Vernisáž: 23. 05. 2013 o 17:00 hod.
Trvanie výstavy: 24. 05. 2013 – 07. 07. 2013

Výstavný projekt „Pôdorys premenlivosti“ si kladie za úlohu tematizovanie priestorových premien vo vzťahu k inštitucionálnemu rámcu galérie. Problematizuje galériu, ktorá sa stáva už nielen miestom expozície, ale aj miestom exponovania javov, ktoré sa odohrávajú mimo jej „pôdorys“. Projekt hľadá súvislosti medzi verejným a súkromným, viditeľným a zviditeľňovaným, vnútorným a vonkajším vystaveným a skrytým.
Ústrednou motiváciou výstavy je upriamenie pozornosti diváka na často marginalizované javy odohrávajúce sa v priestore galérie. Našou snahou je zosilnenie citlivosti na „exponáty“ ktoré nie sú súčasťou dramaturgie klasického výstavného plánu, ale podieľajú sa na zážitku z vnímania miesta a priestoru. Priestor je v prípade projektu „Pôdorys premenlivosti“ chápaný ako základný motív, ktorý je potrebné vystaviť. Je bazálnym artefaktom expozície.
Umelci oslovení k spolupráci na projekte (Magdaléna Kuchtová, Daniel Dida, Juraj Gábor) pracujú s reálnymi predmetmi, ktoré sú súčasťou galérie – inštitúcie. Ich premiestňovaním, preskupovaním, zmnožením či odoberaním pretvárajú priestor galérie tak aby došlo k narušeniu tradičnej schémy vnímania artefaktu. Umelecké dielo je nahradené reálnym, banálnym alebo úžitkovým predmetom, cez ktorého vnímanie dochádza k reflexií a prehodnocovaniu zaužívaného spôsobu pohľadu a správania sa vo výstavnom priestore.
Priznanou inšpiráciou k „prieskumu priestoru“ je rovnomenný text francúzskeho spisovateľa Georges Pereca. V neposlednom rade je to aj snaha „rozostrovať“ zaužívaný spôsob vnímania a prezentácie artefaktov v kontexte galerijnej prezentácie.
Ján Kralovič

Projekt finančne podporilo MK SR.

podorys

/ 319 Articles

HuT

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).