Národné Matičné slávnosti 1.- 4.8.

NÁRODNÉ MATIČNÉ SLÁVNOSTI
150. výročie založenia Matice slovenskej

V dňoch 1. až 4. augusta 2013 sa v Martine uskutočnia Národné matičné slávnosti, ktorými vyvrcholia oslavy 150. výročia založenia Matice slovenskej. Hlavnými organizátormi podujatia, ktoré sa koná pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica, sú Matica slovenská a Mesto Martin.
Pre širokú kultúrnu verejnosť je pripravený bohatý štvordňový multižánrový program, ktorý sa začína vo štvrtok 1. 8. Kongresom matíc slovanských národov a vernisážou výstavy Svätí Cyril a Metod v slovenskom výtvarnom umení. V piatok 2. 8. sa okrem iného uskutoční vernisáž výstavy Matica v národe – národ v Matici, slávnostná prezentácia poštovej známky a striebornej zberateľskej mince, odhalenie súsošia svätých Cyrila a Metoda a búst Jána Francisciho, Štefana Moysesa a Karola Kuzmányho. V bohatom sobotňajšom programe (2. 8.) sa predstavia matičné folklórne súbory a skupiny, dychové hudby, divadelné a spevácko-dramatické skupiny z celej republiky. V areáli amfiteátra v Martine budú pre všetky vekové kategórie pripravené rôzne atrakcie a zaujímavé sprievodné podujatia. Súčasťou slávnostného galaprogramu Ochrankyňa národa, na ktorom vystúpia poprední slovenskí umelci, bude aj ocenenie 20 osobností slovenského života pri príležitosti 20. výročia vzniku Slovenskej republiky. Sobotňajší program vyvrcholí v amfiteátri koncertom piatich hudobných skupín (Hogo Fogo, Bačova fujara, AYA, Lavagance, Arzén). V záverečný deň slávností (4. 8.) sa okrem tradičných bohoslužieb a organového koncertu uskutoční aj Matičná nedeľa (SNM – Múzeum slovenskej dediny).
Vznik a mnohostranná činnosť Matice slovenskej, osnovanej na základe cyrilo-metodského duchovného odkazu, patrí bezpochyby medzi najvýznamnejšie udalostí moderných dejín Slovenska a Slovákov. Oslavy 150. výročia založenia Matice slovenskej ponúkajú jedinečnú príležitosť ozrejmiť atraktívnym spôsobom súčasným generáciám nielen jej bohatú minulosť, ale aj a najmä súčasnosť a perspektívy.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte:
Mgr. Peter Cabadaj – tajomník MS pre kultúrno-osvetovú, umeleckú a záujmovú činnosť
Tel.: 043/401 28 35, 0918904920
E-mail: peter.cabadaj@matica.sk

Národné Matičné slávnosti

/ 321 Articles

HuT

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).