MOBILIZÁCIA ŠPORTOVÝCH STRELCOV

Tagged: , , ,

Mobilizácia priaznivcov športovej streľby, biatlonu a gulášu
z okresov Martin a Turčianske Teplice
„DO ZBRANE A DO GULÁŠU“,
alebo ináč,
Majstrovstvá Slovenska 2013-STRIEĽA CELÁ RODINA
XIV. ročník „Rozdávania zbraní – NIE VOJNE -ÁNO ŠPORTU“
a
TURČIANSKY SVÄTO MARTINSKÝ
POVSTALECKÝ GULÁŠ
II. ročník

Dátum konania : 31.augusta 2013, sobota, od 10.00 do 18.00 hod.
v rámci 68. výročia prvých celoštátnych osláv SNP v Martine
Miesto konania : pri Matičnom námestí v Martine

Informácie na www.shooting.sk www.matica.sk/zilinskykraj, www.infoturiec.sk,
P O Z V Á N K A
na stretnutie absolventov športovej streľby v streleckých krúžkoch na
základných, stredných a vysokých školách, Zväzarmu a Slovenského streleckého zväzu,
majstrov okresu, kraja a Slovenska, v športovej streľbe a biatlone (DPBZ a SPBZ)

Dátum konania : 31.augusta 2013, sobota, od 10.00 do 18.00 hod.
Miesto konania : súkromný pozemok pri Matičnom námestí v Martine

v rámci mobilizácie priaznivcov športovej streľby, biatlonu a gulášu

„DO ZBRANE A DO GULÁŠU“,
alebo ináč,
Majstrovstvá Slovenska 2013-STRIEĽA CELÁ RODINA
XIV. ročník „Rozdávania zbraní – NIE VOJNE -ÁNO ŠPORTU“
a II. ročník
TURČIANSKEHO SVÄTO MARTINSKÉHO
POVSTALECKÉHO GULÁŠU
Informácie na www.shooting.sk, www.matica.sk/zilinskykraj, www.infoturiec.sk,

/ 175 Articles

Ján Farský

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).