Maľované na skle 15.11. 2013

Ako sprievodné podujatie 10. ročníka Oravského krojovaného plesu sa okrem iného predstaví v piatok 15.11. 2013 o 19:00 Divadelný súbor zo Žabokriek s ich veľmi úspešnou a na verejnosti populárnou divadelnou spevohrou od Ernesta Brylla „Maľované na skle“. Ich divadelné umenie a nasadenie im prinieslo do dnešného dňa niekoľko desiatok repríz po celom Slovensku a aj možnosť vystúpiť na Dosky, ktoré znamenajú svet, pod záštitou Matice Slovenskej na Dňoch Slovenskej kultúry v chorvátskej Rijeke. Živá hudba, živé spevy a 25 účinkujúcich… príďte sa zabaviť a zaspomínať si.

malovane na skle

/ 322 Articles

HuT

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).