Koncert venovaný 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda

koncert venovaný 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda, v ktorom sa predstaví zbor Cantica Collegium Musicum, banskobystrický zbor Canzona Neosolium a orchester Camerata Novisoliensis. Koncert sa uskutoční v rímsko-katolíckom kotole na Severe v Martine už v utorok 27. Novembra o 19,00 !

/ 2946 Articles

Red

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).