KNIŽNICA PRE VÁS – 2.12. – 6.12. 2013

Informačné hodiny pre vyššie ročníky ZŠ a stredné školy.

/pracovisko náučnej literatúry/

Miesto a dátum konania:

02.12. Pondelok, 08:00 – 14:00, Turčianska knižnica v Martine, Divadelná 3, Martin,
03.12. Utorok, 08:00 – 14:00, Turčianska knižnica v Martine, Divadelná 3, Martin,
04.12. Streda, 08:00 – 14:00, Turčianska knižnica v Martine, Divadelná 3, Martin,
05.12. Štvrtok, 08:00 – 14:00, Turčianska knižnica v Martine, Divadelná 3, Martin,
06.12. Piatok, 08:00 – 14:00, Turčianska knižnica v Martine, Divadelná 3, Martin,

Turcianska kniznica

/ 322 Articles

HuT

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).