Júl 2013 – letná ponuka aktivít pre návštevníkov galérie

Značky: ,

Slovenská výtvarná moderna v Turci
Stála expozícia venovaná najmä tvorbe osobností spätých s regiónom Turiec – Mikuláš Galanda, Miloš Alexander Bazovský, Janko Alexy, Martin Benka, Ludovít Fulla a výberu z diel Galandovcov. Výstava je rozšírená o diela autorov generácie 60. rokov s presahom do súčasnosti. (Skupina M. Galandu, L. Záborský a i.)

Nové výstavy
18. 7. – 8. 9.
Blažej Baláž – TRAVESTIE
Významný slovenský výtvarník sa predstaví svojou tvorbou – maľba, grafika, performance…
Kurátor: Roman Gajdoš

18. 7. – 8. 9.
PANEL STORY
Výstavný projekt zameraný na tému hromadnej bytovej výstavby a reflexiu tohto fenoménu v súčasnom vizuálnom umení. Víťazný projekt Štipendia Radislava Matuštíka 2013.
Kurátorky: L. Miklošková a L. Štrbáková
25. 7. – 25. 8.
Ľudovít Košálko – Fotografia
Komorná výstava martinského novinára a fotografa usporiadaná k životnému jubileu.
Trvajúce výstavy

predĺžené trvanie do 14. 7.
M(i)esto medzi pamäťou a nepamäťou
Zámerom tematizovaného výstavného projektu je kultúrna pamäť mesta Martin, resp. jej autorská reflexia v diele výtvarníkov, ktoré je inšpirované ideovým posolstvom, historickou osobnosťou, udalosťou, či konkrétnym umeleckým dielom pochádzajúcim
z historických (kultúrnych) dejín mesta Martin z doby jeho slávnej éry konca 19. a prvej polovice 20. st. Zámerom výstavy je autorský dialóg a umelecká, niekedy až polemicky deklarovaná recenzia hodnôt reprezentovaných nedávnou minulosťou a názorov na súčasný stav hodnôt. Táto časová paralela medzi minulosťou a prítomnosťou vytvára priestor pre názory a postoje umelcov na obecnejšie formulovanú umeleckú reflexiu hodnôt, ktoré spoluvytvárajú nielen individuálnu ale aj kultúrnu pamäť.
Autori: Ľuba Sajkalová, Maroš Rovňák, Martin Piaček, Katarína Poliačiková, Petra Feriancová, Zuzana Žabková, Jaroslav Varga, Peter Ďurík, Ivan Bílý, Marek Kianička, Adam Oľha, Lucia Babjaková, Peter Klaudíny
Autorka koncepcie výstavy: J. Kováčová.
Projekt podporilo MK SR a mesto Martin.

predĺžené trvanie do 14. 7.
Pôdorys premenlivosti
Výstavný projekt si kladie za úlohu tematizovanie priestorových premien vo vzťahu k inštitucionálnemu rámcu galérie. Problematizuje galériu, ktorá sa stáva už nielen miestom expozície, ale aj miestom exponovania javov, ktoré sa odohrávajú mimo jej „pôdorys“. Projekt hľadá súvislosti medzi verejným a súkromným, viditeľným a zviditeľňovaným, vnútorným a vonkajším vystaveným a skrytým .
Autori: Magdaléna Kuchtová, Daniel Dida, Juraj Gábor
Kurátor: Ján Kraľovič
Projekt podporilo MK SR.

do 21. 7.
HODNOTY – VEDECKÁ HRAČKA
Zaujímavá interaktívna výstava je postavená na trojrozmernom subjekte, vnímaní a chápaní niektorých fyzikálnych veličín (hmotnosť, dĺžka, čas, koncentrácia, …) a uvedomení si mnohých všeľudských hodnôt (život, človek, zdravie, láska, priateľstvo, rodina, práca, peniaze, šťastie, vzdelanie, múdrosť, umenie, príroda, viera, sloboda, hry a hračky), ktoré sú spredmetnené v citátoch a reprodukciách umeleckých diel. Výstava je určená predovšetkým žiakom a pedagógom základných a stredných škôl, rodinám s deťmi staršími ako 3 roky.

2., 3., 4. a 5. júla od 10. do 12. hod.
SUMMER GARDEN
– letné tvorivé dielne v záhrade Turčianskej galérie.
Dielne sú vhodné pre deti 7 do 12 rokov. Sú zamerané na poznávanie konkrétnych diel
známych slovenských výtvarníkov a ich interpretáciu rôznymi technikami.
Na dielne je potrebné dopredu sa prihlásiť!
Prihlášky: od 25. 6. – na tel. č. 043/4224448 – p. Mužilová
Projekt podporilo MK SR.

Turčianska galéria Martin
Daxnerova 2, tel. 043-4224448
www.turiecgallery.sk

/ 319 Articles

HuT

One Comment

  1. MUDr. Jana Doňková

    Prosím, hledám kontakt na Alžbetu Štefunkovou-Szabovou. Mohli byste mi pomoci? Děkuji za odpověď.

    Odpovedať

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).