HODNOTY – VEDECKÁ HRAČKA – 31. 5. – 21. 7. 2013

Uvedená interaktívna výstava je postavená na trojrozmernom subjekte, vnímaní a chápaní niektorých fyzikálnych veličín (hmotnosť, dĺžka, čas, koncentrácia, …) a uvedomení si mnohých všeľudských hodnôt (život, človek, zdravie, láska, priateľstvo, rodina, práca, peniaze, šťastie, vzdelanie, múdrosť, umenie, príroda, viera, sloboda, hry a hračky), ktoré sú spredmetnené v citátoch a reprodukciách umeleckých diel. Výstava je určená predovšetkým žiakom a pedagógom základných a stredných škôl, rodinám s deťmi staršími ako 3 roky.

Miesto konania: Turčianská galéria

Tg

/ 319 Articles

HuT

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).