FOTOPASÁŽ MARTIN – 21. do 28. júna 2013

Značky: , , ,

1. ročník netradičnej foto-súťažnej prezentácie.

Máte zachytené zaujímavé momenty, na fotografiách, ktoré sa z priestorového hľadiska nehodia na klasickú výstavu, alebo ľubovolné fotografie, ktoré máte záujem prezentovať na sieťach v rámci podujatia FOTOPASÁŽ MARTIN 2013, Zapojte sa do 1. ročníka netradičnej foto-súťažnej prezentácie. FOTOPASÁŽ MARTIN 2013 sa uskutoční v priestoroch Centrál pasáž v Martine, 21. júna 2013 o15,30 hod., kedy sa bude konať vernisáž výstavy. Výstavu si môžete pozrieť do 28. 6. 2013.

Organizačne podujatie zabezpečuje Mesto Martin, Centrum kultúry MARTIN, n.o., Turčianske kultúrne stredisko v Martine a Fotoklub Karola Plicku Martin.
Podujatie patrí medzi sprievodné podujatia Dní mesta Martin.

Termín konania a kalendár prezentácie:
• Uzávierka prihlášok: 10. jún 2013
• Fyzické dodanie adjustovaných fotografií Kategória I.:
14. jún 2013
• Zaslanie fotografií z Turca v digitálnej forme Kategória II.:
10. jún 2013
• Výber prác na prezentáciu – porota: 15. jún 2013
• Inštalácia adjustovaných prác za prítomnosti autorov:
20. jún 2013 od 15:00 do 21:00 hod.
• Vernisáž výstavy: 21. jún 2013 15:30 hod.
• Povinná resp. odporúčaná účasť autorov adjustovaných prác:
21. jún 2013 od 15:00 do 20:00 hod

Viac informácií spolu s propozíciami a prihláškou nájdete na stránkach www.tks.sk a www.fotoklubmartin.sk

Mgr. Radoslav Pančík
metodik pre fotografiu, film a vzdelávanie
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
kontakt: Divadelná 5, 036 01 Martin
mobil: 0917/ 494 708
tel: 043/ 4132394
http: www.tks.sk

Fotopasáž upútavka - zmenšený

/ 319 Articles

HuT

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).