Enduro cyklopretek Martinská Jahoda 2013 už tento víkend

Značky: ,

Adrenalínový cyklistický šport „Enduro“ bude mať tento víkend svoj malý sviatok. Organizátori pripravili ďalší ročník preteku s názvom „Martinská Jahoda“, ktorý sa uskutoční už tento víkend 6.7.-7.7. . Jazdcov a ich fanúšikov srdečne pozývame.

2013

Propozície preteku

Názov preteku: ENDURO – DH  Martinská Jahoda

Termín konania: sobota 6.7. – 7.7. 2013

Miesto konania: Martinské Hole – Chata Martinské hole

 Sobota 6.7.2013  ENDURO RACE

Trať:

Štart – betónové parkovisko na Stráňach – 543 mnm
Cieľ – betónové parkovisko na Stráňach – 543 mnm
Dĺžka – 10600 m
Prevýšenie – cca 1000 m

Trať bude len na určitých miestach značená páskou a ukazovateľmi. Pretekár je zodpovedný za to, že prejde správne celú trať podľa takého značenia aké urobí organizátor!

Systém pretekov:

Budeme štartovať aj cieľ bude na betónovom parkovisku na Stráňach. Štartovať sa bude jednotlivo v 30 alebo 60 sekundových intervaloch. Po štarte sa bude treba v časovom limite dostať na prvý meraný úsek, ktorý bude pod chatou Martinské hole po Flocha, dĺžka cca 700m. Nasleduje presun za časový limit na štart druhej RZ, ktorý bude na jednej zo zákrut asfaltky. Druhá RZ bude mať cieľ na jednej zo zvážnic a dĺžku cca 1400m. Bude nasledovať záverečný úsek do cieľa, ktorý bude treba zvládnuť samozrejme v časovom limite.

Víťazom sa stáva pretekár, ktorý prejde všetky svoje stanovištia v limitnom čase a bude mat po súčte z oboch RZ najrýchlejší výsledný čas. Každý pretekár, ktorý sa nestihne dostaviť v limite na štart RZ bude diskvalifikovaný.

Pretekár je povinný sa dostaviť na štart RZ minimálne 15 sekúnd pred štartovacím časom s bicyklom a vystrojený. Povinná výbava okrem bicykla je zapnutá helma!!!

V prípade že neprejde štartovacou bránou do 5 sekúnd po uplynutí času je automaticky DSF.

Prezentácia:
Betónové parkovisko na Stráňach 49°04´58“ S      18°52´09“ od 8:30 do 10:00

Štart  – cieľ:

Betónové parkovisko na Stráňach 49°04´58“ S      18°52´09“ o 11:00

Kategórie:
Muži nad 16 rokov, muži od 0 do 16 rokov, ženy v prípade účasti 4 a viac žien.

 Štartovné:
10 Eur. Štartovné sa nevracia.

Odmeny:
Pohár pre víťaza + vecné ceny + prize money 50 euro v kategórii nad 16 muži a ženy v prípade, že počet pretekárov v kategórii prekročí 20.

Nedeľa 7.7.2013 DH RACE

Trať:

Štart – 1248 mnm
Cieľ – 1143 mnm
Dĺžka – 630 m
Prevýšenie – 105 m

Dráha trate bude vypáskovaná a značená slalomárskymi žrďami. Čas bude meraný elektronicky profesionálnou časomierou VOS-TPK

Prezentácia:
Chata Martinské Hole od 8:30 do 10:00

Časový harmonogram:

8:30 – 12:30 voľný tréning bez možnosti zastavovania sa na trati! Absolútny zákaz pohybu v protismere, alebo úmyselného, zbytočného zastavenia pretekára na trati!
13:00 začiatok kvalifikácie  1. jazda

14:00 štart Finále                  2.jazda

Stupne víťazov 20 min. po dojazde posledného pretekára finále.

Kategórie:
Muži nad 16 rokov full, muži nad 16 rokov hardtail,  muži od 0 do 16 rokov, ženy v prípade účasti 4 a viac žien.

Štartovné:
10 Eur. Štartovné sa nevracia.

Odmeny:
Pohár pre víťaza + vecné ceny + prize money 30 euro v kategórii nad 16 full a v kategórii nad 16 hardtail v prípade, že počet pretekárov v kategórii prekročí 10!

Vývoz:
budú zabezpečené dodávky, ktoré budú voziť. 1 jazda 50 centov od 8:30 do 14:30

Ubytovanie:
http://www.martinky.com/sk/ubytovanie/ubytovanievstredisku

Chata Matičiar, Chata Martinské hole, A viaceré chaty

Ostatné ustanovenia:
Počas preteku nebude zabezpečené vozidlo rýchlej zdravotníckej pomoci!

Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu.
Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku.
Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda.

Žiadame o striktné dodržiavanie čistoty na trati a v areály Martinských Holí.
Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch.
Pripomienky k priebehu alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 15 minút po príchode posledného pretekára do cieľa spolu s poplatkom 10Euro.
V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny, alebo zrušenia pretekov (zmeny budú včas oznámené prostredníctvom internetu na stránke www.bikemagazin.sk a na stranke facebookovej skupiny CTC)
Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na www.bikemagazin.sk

Riaditeľ pretekov – Mgr. Jozef Kostolník  Wolf Riders o.z.

Hlavný rozhodca  – Jaroslav Chalupka

Časomiera – Elektronická so štartovacou bránou.

V prípade problémov volajte 0903559012

Názov preteku: ENDURO – DH  Martinská Jahoda

Termín konania: sobota 6.7. – 7.7. 2013

Miesto konania: Martinské Hole – Chata Martinské hole

 

 

Sobota 6.7.2013  ENDURO RACE

 

Trať:

Štart – betónové parkovisko na Stráňach – 543 mnm
Cieľ – betónové parkovisko na Stráňach – 543 mnm
Dĺžka – 10600 m
Prevýšenie – cca 1000 m

Trať bude len na určitých miestach značená páskou a ukazovateľmi. Pretekár je zodpovedný za to, že prejde správne celú trať podľa takého značenia aké urobí organizátor!

 

Systém pretekov:

Budeme štartovať aj cieľ bude na betónovom parkovisku na Stráňach. Štartovať sa bude jednotlivo v 30 alebo 60 sekundových intervaloch. Po štarte sa bude treba v časovom limite dostať na prvý meraný úsek, ktorý bude pod chatou Martinské hole po Flocha, dĺžka cca 700m. Nasleduje presun za časový limit na štart druhej RZ, ktorý bude na jednej zo zákrut asfaltky. Druhá RZ bude mať cieľ na jednej zo zvážnic a dĺžku cca 1400m. Bude nasledovať záverečný úsek do cieľa, ktorý bude treba zvládnuť samozrejme v časovom limite.

Víťazom sa stáva pretekár, ktorý prejde všetky svoje stanovištia v limitnom čase a bude mat po súčte z oboch RZ najrýchlejší výsledný čas. Každý pretekár, ktorý sa nestihne dostaviť v limite na štart RZ bude diskvalifikovaný.

Pretekár je povinný sa dostaviť na štart RZ minimálne 15 sekúnd pred štartovacím časom s bicyklom a vystrojený. Povinná výbava okrem bicykla je zapnutá helma!!!

V prípade že neprejde štartovacou bránou do 5 sekúnd po uplynutí času je automaticky DSF.

 

Prezentácia:
Betónové parkovisko na Stráňach 49°04´58“ S      18°52´09“ od 8:30 do 10:00

Štart  – cieľ:  

Betónové parkovisko na Stráňach 49°04´58“ S      18°52´09“ o 11:00

 

Kategórie:
Muži nad 16 rokov, muži od 0 do 16 rokov, ženy v prípade účasti 4 a viac žien.

 

Štartovné:
10 Eur. Štartovné sa nevracia.

 

Odmeny:
Pohár pre víťaza + vecné ceny + prize money 50 euro v kategórii nad 16 muži a ženy v prípade, že počet pretekárov v kategórii prekročí 20.

 

 

 

Nedeľa 7.7.2013 DH RACE

 

Trať:

Štart – 1248 mnm
Cieľ – 1143 mnm
Dĺžka – 630 m
Prevýšenie – 105 m

Dráha trate bude vypáskovaná a značená slalomárskymi žrďami.

Čas bude meraný elektronicky profesionálnou časomierou VOS-TPK

 

Prezentácia:
Chata Martinské Hole od 8:30 do 10:00

Časový harmonogram:

8:30 – 12:30 voľný tréning bez možnosti zastavovania sa na trati! Absolútny zákaz pohybu v protismere, alebo úmyselného, zbytočného zastavenia pretekára na trati!
13:00 začiatok kvalifikácie  1. jazda

14:00 štart Finále                  2.jazda

Stupne víťazov 20 min. po dojazde posledného pretekára finále.

 

4 Kategórie:
Muži nad 16 rokov full, muži nad 16 rokov hardtail,  muži od 0 do 16 rokov, ženy v prípade účasti 4 a viac žien.

 

Štartovné:
10 Eur. Štartovné sa nevracia.

 

Odmeny:
Pohár pre víťaza + vecné ceny + prize money 30 euro v kategórii nad 16 full a v kategórii nad 16 hardtail v prípade, že počet pretekárov v kategórii prekročí 10!

 

Vývoz:
budú zabezpečené dodávky, ktoré budú voziť. 1 jazda 50 centov od 8:30 do 14:30

 

 

Ubytovanie:
http://www.martinky.com/sk/ubytovanie/ubytovanievstredisku

Chata Matičiar

Chata Martinské hole

A viaceré chaty

 

Ostatné ustanovenia:
Počas preteku nebude zabezpečené vozidlo rýchlej zdravotníckej pomoci!

Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu.
Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku.
Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda.

Žiadame o striktné dodržiavanie čistoty na trati a v areály Martinských Holí.
Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch.


Pripomienky k priebehu alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 15 minút po príchode posledného pretekára do cieľa spolu s poplatkom 10Euro.


V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny, alebo zrušenia pretekov (zmeny budú včas oznámené prostredníctvom internetu na stránke www.bikemagazin.sk a na stranke facebookovej skupiny CTC)


Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na www.bikemagazin.sk

Riaditeľ pretekov – Mgr. Jozef Kostolník  Wolf Riders o.z.

Hlavný rozhodca  – Jaroslav Chalupka

Časomiera – Elektronická so štartovacou bránou.

 

V prípade problémov volajte 0903559012

/ 2951 Articles

Red

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).