DOTYKY

V rámci projektu DOTYKY sa 30. mája o 17:00 hod. budeme môcť v Turčianskej galérii oboznámiť so svetovou klasickou hudbou, ktorú budú mať v réžii dvaja nadaní, mladí umelci Mária Hočová (klavír) a Miroslav Hanáček (flauta). Uvedú cenné dielo Johanna Sebastiana Bacha – Sonátu pre flautu a klavír E dur, Franza Liszta – Balladu h mol, poľskej prestížnej skladateľky Grazyny Bacewizc – Sonátu pre klavír č.2 a významného talianskeho skladateľa Alfreda Casellu – Sicilienne at Burlesgue (pre flautu a klavír). Koncert bude netradičný, nakoľko sa bude využívať dataprojekcia. Pomocou nej umelci priblížia kompozičný štýl uvedených autorov, dobu v ktorej komponovali, trendy a porozprávajú svoj interpretačný pohľad a svoj prínos v jednotlivých skladbách. Počas koncertu bude možné diskutovať s interpretmi, ktorí vám svojimi odpoveďami na vaše otázky a hlavne profesionálnym výkonom otvoria dvere do sveta hodnotnej, hlbokej hudby.

Miesto konania: Turčianska Galéria

30. 5.2013 o 17.00h

Dotyky

/ 319 Articles

HuT

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).