Cestovateľský festival 8. – 9.11. 2013

Martinský cestovateľský festival

Tretí ročník festivalu sa realizuje prostredníctvom premietania fotografií, diskusie s cestovateľmi. Ideou organizátorov je pripraviť každým rokom nový prvok do festivalu. Tohto roku bude festival prvýkrát určený nielen širokej verejnosti, ale aj mládeži turčianskych škôl, pre ktorú je pripravený úvodný blok prezentácií. Súčasťou festivalu bude aj súťažná výstava fotografií a tiež dve autorské výstavy umeleckej fotografie. Obohatením programu budú prezentačné aktivity ľudí z Národného parku Veľká Fatra, súťaže a hry pre malých aj veľkých.
Súčasťou festivalu bude súťažná výstava fotografií a multimediálnych prezentácií, kde sa predstavia tvorcovia nielen zo Slovenska, ale i zo susedných Čiech. Zobrazením dvoch tém: Stretnutia a Okamihy sa prezentujú skúsení autori, ale priestor sa otvoril najmä mládežníckej kategórii do 16 rokov. Ďalším obohatením festivalu budú autorské výstavy umeleckej fotografie Radima Zimana a Martina Siptáka. Spestrením programu budú prezentačné aktivity ľudí z Národného parku Veľká Fatra, súťaže a hry pre malých aj veľkých.

cestovatelsky festival

/ 322 Articles

HuT

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).