Celiatici sa stretnú v Martine – 29.11.2013

Občianske združenie Celiakia Martin v spolupráci s mestom Martin a Kanceláriou Zdravé mesto vás pozývajú na prvé stretnutie celiatikov v piatok 29. novembra o 16.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Martine.

Srdečne vítaní sú pacienti, ktorí trpia týmto ochorením, ich rodinní príslušníci či priatelia, zástancovia zdravého stravovania, ako aj odborná verejnosť. V rámci programu sa uskutočnia prednášky na tému Celiakia – multisystémové ochorenie (MUDr. Szepeová, R., PhD.), Manažment pacienta s celiakiou a DM 1. typu (MUDr. Havlíčeková, Z., PhD.), Vzťah jedinca k ochoreniu (Mgr. Tomášková, Z.,PhD), Školské stravovanie – súčasná legislatíva (MUDr. Červeňová, T., MPH, MHa), Lieková politika a dietetické potraviny (Ing. Hajtáš, M.). Sprievodnou akciou po ukončení odborných prednášok bude predajná akcia nových i starých bezlepkových výrobkov. Podujatie finančne podporilo mesto Martin.

Celiatici...

/ 322 Articles

HuT

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).