Blíži sa Scénická žatva a Ulicafest

Ulica Fest poskytuje priestor na prezentáciu tvorby ochotníckym divadelným súborom,  detským divadelným súborom a tanečným súborom z regiónu Turiec, ale aj z iných regiónov Žilinského samosprávneho kraja. Martinčania tak budú môcť vidieť pri pochôdzkach  mestom rôzne divadelné a tanečné predstavenia.

Ulica Fest sa  uskutoční v dňoch 26. – 30. augusta 2014 na Divadelnom námestí v Martine. V utorok  26. augusta 2014 o 15:00 hod. v priestoroch Pasáže sa otvorením výstavy – „10 rokov Ulica Fest“ zaháji 5 dňový maratón plný divadla a tanca priamo medzi ľuďmi – na ulici. Počas jednotlivých dní budú, od 12:30 do 13:30 hod., deti z Detského divadelného súboru Kamarát (ďalej len DDS KAMARÁT), pôsobiaceho pri Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine, prostredníctvom Živých pozvánok pozývať občanov mesta Martin na jednotlivé divadelné predstavenia Ulica Fest, ale súčasne aj na predstavenia Scénickej žatvy konané v SKD Martin. V stredu 27. augusta 2014 o 14:25 hod. zahrajú deti z DDS KAMARÁT Divadelné miniatúry,   o 15:40 hod. ich vymení Bábkový súbor OFINA z Ružomberka  s predstavením Ako išlo vajce na vandrovku a o 16:40 hod. budú pokračovať deti z Detského divadelného súboru MINETRDLO – MIni NETRadičné divaDLO z Partizánskej Ľupče divadelným predstavením Divadelné miniatúry II. O 17:55 hod. deti vystriedajú ich starší kolegovia z OZ Lunetrdlo s Príbehom slovenskej dediny. Vo štvrtok 28. augusta 2014 o 14:35 hod. sa diváci budú opäť môcť pobaviť na Divadelných miniatúrach v podaní detí z DDS KAMARÁT a o 16:40 h zahrá DIVADLO NA HOJDAČKE zo Žiliny divadelné predstavenie Žabí kráľ. Piatok 29. august 2014 bude patriť tancu. Tanečnej skupine Shakers z Martina budú patriť tanečné vstupy o 14:25 hod., 15:30 hod. a 17.45 hod. a deti z Tanečného klubu DEEP z Martina zatancujú o 16:40 hod. V posledný deň, sobotu 30. augusta 2014, sa o 15:00 hod. na pódiu predstavia deti z Detského divadelného súboru DOBROZVÍŤAZÍ z Nižnej a zahrajú inscenáciu Večierok u Setergrenovcov. O 16.40 hod. ich vystriedajú deti z DDS KAMARÁT a ich Snehulienka a 8 trpaslíkov, čím zavŕšia sériu divadlom a tancom spestrených popoludní na ulici, organizovaných pod hlavičkou: X. ročník ULICA FEST – Sprievodné podujatie Scénicej žatvy 2014.

UF2014_plagat_web

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizuje v tomto roku už X. ročník podujatia Ulica Fest, ktoré je sprievodným programom súťažnej prehliadky slovenských divadelných súborov Scénická žatva 2014. Ulica Fest je organizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, Mesta Martin a Žilinského samosprávneho kraja.

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Manažér pre ZUČ: folklór a detské divadlo

/ 3409 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).