Blažej Baláž – TRAVESTIE – 18.7. – 8.9. (Turčianska galéria)

Blažej Baláž – TRAVESTIE

Významný slovenský výtvarník sa predstaví svojou tvorbou – maľba, grafika, performance…

Kurátor: Roman Gajdoš

Turčianská Galéria

/ 319 Articles

HuT

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).