Betlehem – 5.12 o 17,00

Je známe, že zvolenské divadlo pravidelne uvádza tvorbu pre deti a mládež. Nová premiéra uvedená v predvianočnom období je ako darček pre deti a pre tých, ktorí sa chcú vrátiť do nevšednej ríše zázrakov. BETLEHEM sa týka priamo vianočného obdobia a ľudových zvykov spätých s celým týmto obdobím. Na základe biblických obrazov sa v ľudovej slovesnosti objavovali rôzne formy zvykov, porekadiel, tradičných výjavov. Michal Spišák na základe zachovaných materiálov zostavil pásmo BETLEHEM a celý príbeh rámcuje bojom dobra (anjeli) a zla (Satan). Inscenácia je poučným pohľadom do minulosti slovenského ľudu a zároveň posolstvom k dnešnej modernej dobe. Veríme, že privedie divákov k zamysleniu sa nad skutočnými hodnotami sviatkov, ktoré sa čoraz viac stávajú komerčným marketingovým produktom.

Odporúčame pre divákov od 6 rokov. Predstavenie trvá 65 minút.

/ 2907 Articles

Red

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).