Zmena názvu DFS Turiec

Detský folklórny súbor Turiec pri Juniorklube od 1. januára 2013 zmenil svoj názov na Detský folklórny súbor Kalužiar. Jedná sa o detský folklórny súbor, ktorý získal množstvo ocenení. Napríklad v roku 2007 titul laureát Lazoríkovej písničky, v roku 2010 titul laureát celoštátnej prehliadky v kategórii speváckych skupín a mnoho ďalších…

Výber nového názvu nebol náhodný. V minulosti mali Martinčania prezývku Kalužiari, podľa množstva kaluží na ceste. Kaluž v centre mesta pred krčmou do ktorej popadali naši radní bola známa v šírom svete.

Veríme, že nový názov si osvojíte a dobrá spolupráca s týmto detským folklórnym súborom bude pokračovať aj naďalej.

 

/ 2951 Articles

Red

2 Comments

 1. Ján Linceni

  DFS TURIEC zostane stále DFS TURIEC nič sa nezmenilo od roku 1982 stále pracuje len 1. 1. 2013 vznikol nový súbor KALUŽIAR a trvalo to desať rokov. Je zaujimave ako ľudia vedia zmeniť svoju tvár za to aby sa mohli chváliť cudzím perím a parazitovať na úspechoch iných by predali aj nos medzi očami – typicky to jav pre súčasné vedenie tanečného krúžku Kalužiar. ZMENA NÁZVU DFS TURIEC je zavádzajúca a evidentne chcel niekto DFS Turiec ublížiť !!!

  Odpovedať

  • Martina Harajdičová

   Vážený pán Linceni, ak si správne prečítate článok, na ktorý ste reagovali zistíte, že nešlo o oznámenie zmeny názvu DFS Turiec, ktorého ste vedúcim, ale DFS Turiec pri Juniorklube, ktorý od roku 2001 po rozdelení DFS Turiec na dve časti (jedna pod Vašim vedením a jedna v CVČ Juniorklub) pôsobil pod týmto názvom a jeho zriaďovateľom do 31.12.2012 bolo v plnom rozsahu CVČ Juniorklub.

   Odhliadnuc od sporov vedených medzi OZ DFS Turiec a CVČ Juniorklub, pod týmto názvom (DFS Turiec pri Juniorklube) naše deti získali mnoho ocenení. V príkladmom výpočte článku boli uvedené – laureát Lazoríkovej písničky, ktorý získala Barbora Timková (v tom čase členka DFS Turiec pri Juniorklube) a v roku 2010 dievčenská spevácka skupina titul laureát celoslovenskej prehliadky detského hudobného folklóru, pričom členkami speváckej skupiny boli dievčatá DFS Turiec pri Juniorklube a Barbora Timková (v tom čase členka FS Turiec hosťujúca v DFS Turiec). Ani v jednom prípade nešlo o ocenenie získané DFS Turiec, ktorého ste vedúcim Vy. Taktiež ďalšie tam neuvedené úspechy súboru sú preukázateľné. Chcete ich snáď svojimi vyjadreniami popierať, alebo pripísať Vášmu súboru?

   Od 1.1.2013 nevznikol nový subjekt, ale došlo len k zmene názvu súboru, ktorý do tej doby fungoval pod názvom DFS Turiec pri Juniorklube pod CVČ Juniorklub, ktorý ho zriaďoval. K uvedenému kroku sme pristúpili z dôvodu zmeny zastrešovania DFS Turiec pri Juniorklube, kedy sa zastrešenie súboru prenieslo na naše občianske zdurženie Turčianske čriepky a aj z dôvodu neustálych atakov z Vašej strany na nekalú súťaž (nejde pritom o podnikateľské prostredie), či o parazitovanie a pod. Verili sme, že práve vďaka tomuto kroku sa vzťahy medzi súbormi zlepšia, no z Vašej strany sa tak opäť neudialo. Súbor sa pod novým názvom už prezentoval doma aj v zahraničí, čiže už naozaj nemusíte mať obavy, že by dochádzalo k zámene s Vašim súborom (to naozaj nie je ani v našom záujme).

   Vedenie DFS Kalužiar (predtým DFS Turiec pri Juniorklube) od rozdelenia súboru v roku 2001 nikdy nijak vedome neparazitovalo na povesti Vášho súboru a nikdy sme sa nechválili Vašimi úspechmi, ktoré Vaše deti isto dosiahli pod Vašim vedením po Vašom odchode z CVČ Juniorklub, resp. DO Strojár.

   Vzhľadom na uvedené Vás žiadame, aby ste upustili od neustáleho verejného osočovania našich osôb, ohovárania vedenia súboru, či vyjadrovania sa na kvalitu a systém fungovania nášho telesa.

   Odpovedať

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).