Zaslúžili sa o bezkonfliktné rozdelenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

     Pri príležitosti 20. výročia udalostí, ktoré umožnili vznik samostatnej Slovenskej republiky 28. novembra 2012 historickej budove Slovenskej národnej rady sála Ústavy SR na Župnom námestí v Bratislave Matica slovenská uskutočnila slávnosť pripomínajúcu si toto zlomové obdobie našich dejín. 

     Na slávnosti sa zúčastnili poslanci Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorí  25. novembra 1992 hlasovali za ústavný zákon č.542/1992 Zb. o jej zániku a ktorých ocenila pamätnými listami Matica slovenská. Hneď na začiatku si minútou ticha pripomenuli tých poslancova politikov, ktorí sa tejto slávnosti už nedožili.

     Predseda Matice slovenskej Marián Tkáč vo svojom príhovore poďakoval protagonistom tejto pamätnej udalosti, že nebrali ohľady na svoje osobné záujmy, ale uprednostnili záujem národa, a tak umožnili vznik Slovenskej republiky, čo sa ukázalo ako správne rozhodnutie pre slovenský aj český národ. Úsilie o vznik samostatnej Slovenskej republiky v tom čase významne podporovala aj Matica slovenská.

            Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška vyzdvihol význam pokojného rozdelenia česko-slovenského štátu a terajšie nadštandardné vzťahy medzi Slovenskou a Českou republikou. Za ocenených sa prihovoril Ján Smolec. Vyjadril vďaku za to, že sa toto výročie takýmto spôsobom pripomína. 

Peter Mulík

tajomník Matice slovenskej


/ 319 Articles

HuT

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).