XXX. ročník Turčianskych slávností folklóru

Tagged: , , , , , , , ,

P1200720 (3)

Turčianske kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja bolo hlavným organizátorom jubilejného XXX. ročníka Turčianskych slávností folklóru, ktoré sa uskutočnili 22. júna 2014 v Slovenskom národnom múzeu – Múzeu slovenskej dediny v Martine. Spoluorganizátormi podujatia boli: Slovenské národné múzeum – Múzeum slovenskej dediny v Martine, TUZLUK – Turčianske združenie pre šírenie a ochranu tradičnej a ľudovej kultúry, ZTUM – Združenie turčianskych muzikantov, Turčianska knižnica, Turčianska galéria a Centrum voľného času Kamarát. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára.

P1200733 (3)

Slávnosti odštartovalo 8. júna 2014 sprievodné podujatie „Dnes tovariš, zajtra majster“ realizované v SNM – Múzeu slovenskej dediny v Martine. Súčasťou sprievodných podujatí bola i živá pozvánka „Návraty k prameňom – Turčiansky jarmok ozbíjaný“, ktorá sa konala 14. júna.2014 na Divadelnom námestí v Martine a bola zároveň folklórnym programom Dní mesta Martin. Neodmysliteľnou súčasťou slávností boli aj podujatia: „O zlatú guľôčku“- finálny koncert víťazov nepostupovej súťaže a prehliadky sólistov spevákov, ktorý sa konal 15. júna 2014 v CVČ Kamarát, „Súznenie“ – hudobno-poetický program o súznení vážnej a ľudovej hudby realizovaný 18. júna 2014 v Turčianskej galérii a „Mračkuvanie“, ktoré sa konalo 20. júna 2014 v Slovenskom národnom múzeu v Martine a pri ľudových piesňach, spomienkach a videách sa tu stretlo vyše sto zástupcov dedinských folklórnych skupín z turčianskeho regiónu.

P1200840 (3)

Hlavný program slávností bol, ako po minulé roky, situovaný do SNM – Múzea slovenskej dediny v Martine (ďalej len MSD), kde sa v nedeľu 22.6.2014 zišlo takmer 600 účinkujúcich z 31 folklórnych kolektívov z regiónu Turiec. Po otvorení jarmoku tradičných remesiel a sprievode folklórnych kolektívov, odštartoval na hlavnom pódiu v areáli MSD celodenný, folklórom nabitý kultúrny program. Súčasťou programu boli vystúpenia detských folklórnych súborov a sólistov inštrumentalistov pod názvom „Deti a detstvo“ a program dedinských folklórnych skupín „Turčianskym chodníčkom“. Galaprogram nazvaný „Z dedín, miest a dolín“ patril domácim folklórnym kolektívom a sólistom inštrumentalistom, ale taktiež hosťom, ktorými boli Cimbalová muzika Ženičky so ženskou speváckou skupinou Klebetnice z Hluku (ČR) a Folklórny súbor Partizán zo Slovenskej Ľupče. Sprievodným programom nedeľnej oslavy folklóru a tradícií nášho regiónu bola vernisáž výstavy „Turiec maľovaný“ a divadelné predstavenie „Snehulienka a 8 trpaslíkov“ v podaní detského divadelného súboru Kamarát z Martina. Návštevníkov určite zaujala aj škola plieskania bičom, tvorivé výtvarné a rezbárske dielne, či ochutnávka tradičných jedál.

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká
Manažér pre ZUČ: folklór a detské divadlo

P1200850 (3)
P1200923 (3)
P1200695 (3)P1200859 (3)

/ 175 Articles

Ján Farský

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).