Workshop pantomímy a pohybového divadla

Značky: , , , ,

V stredu 24. apríla 2013 Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizovalo Workshop pantomímy a pohybového divadla. Lektorom tvorivých dielní bol Mgr. art. Juraj Benčík, známy herec, mím a klaun svetovo presláveného kanadského cirkusu Cirque du Soleil. Edukačný projekt o nonverbálnej komunikácii a jej využití v dramatickej tvorbe s ukážkami klasickej i modernej pantomímy bol určený pre žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl. Zúčastnili sa ho žiaci 1. ročníka Súkromného hudobno – dramatického konzervatória v Martine spolu s ich pani profesorkou Mgr. art. Ľubomírou Krkoškovou, členovia Detského divadelného súboru Kamarát a najmladšou účastníčkou bola žiačka literárno – dramatického odboru zo Základnej umeleckej školy v Martine. Úvod workshopu bol zoznamovací, lektor kladením otázok sa dozvedel základné informácie o účastníkoch. Neskôr nasledovali cvičenia na uvoľnenie celého tela, ktoré sú pre ďalší postup veľmi dôležité. Žiaci mali za úlohu stvárňovať rôzne formy prejavu živlov sveta, prevtelovali sa do zvierat, rastlín a vecí. V závere tvorivých dielní bolo improvizované pohybové vystúpenie celej skupiny. Radosť a spokojnosť detí a tiež ich vedúcich nás utvrdili v tom, že tento projekt je skutočne progresívny a motivujúci, preto bude naďalej pokračovať.

 

Mgr. Libuše Pajurková
Pantomíma1

Pantomíma2 Pantomíma3 Pantomíma4

/ 319 Articles

HuT

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).