Vojna nemá ženskú tvár – nový titul v ponuke divadla

Je to šokujúce čítanie. Niekedy mám pocit, že keby boli veci, ktoré som sa z knihy dozvedel, vymyslené, neuverili by sme im.

Read more:
Vojna nemá ženskú tvár – nový titul v ponuke divadla

/ 3424 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).