Vernisáž výstavy Turiec maľovaný 2015

Tagged: ,

Do šiesteho ročníka sa zapojili súťažiaci s 82 výtvarnými a 1 literárnou prácou. Úroveň výtvarnej časti súťaže zhodnotila odborná porota v zložení: Mgr. Otília Mikušáková, Emília Kmeťová a Mária Mravcová a o výsledkoch literárnej časti súťaže rozhodovala porota v zložení: Mgr. Eva Benčíková, Mgr. Monika Ondrušová a Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká. Vecné ceny si víťazi jednotlivých kategórií prevzali z rúk riaditeľky TKS Mgr. Nataše Petrovej. Vernisážou prítomných sprevádzal moderátor Adam Kmeť, manažér TKS pre záujmovo-umeleckú činnosť. V kultúrnom programe sa predstavil sólista – inštrumentalista Andrej Majerčík z Diakovej a po odovzdaní ocenení vystúpil DDS Kamarát s recitačným pásmom pod názvom Prvý mládenec slovenský, ktoré bolo venované Roku Ľudovíta Štúra.

Výstava výtvarných prác bude verejnosti sprístupnená v  SNM v Martine – Múzeu slovenskej dediny do 31. augusta 2015.

 Ocenenými súťažiacimi sa v jednotlivých kategóriách stali:

Téma:

Tradičná hudobná, slovesná, tanečná a materiálna ľudová kultúra

 Výtvarné kategórie

1. kategória: žiaci MŠ – spolu: 3 odovzdané práce

1.      miesto: Adriana Šichtová, ZŠ s MŠ A. Bernoláka, Martin

2.      miesto: Katarína Kureková, ZŠ s MŠ A. Bernoláka, Martin

3.      miesto: Lara Veselická, ZŠ s MŠ A. Bernoláka, Martin

 

2. kategória: ZŠ 1. stupeň – žiaci 1. – 4. ročníka – spolu: 29 odovzdaných prác

1.      miesto: Nina Veľasová, ZŠ s MŠ Hurbanova, Martin

2.      miesto: Natália Kožárová, ZŠ s MŠ Hurbanova, Martin

2.      miesto: Michaela Tolnayová, ZŠ Ul. A. Stodolu, Martin

3.      miesto: Michaela Jesenská, ZŠ Belá – Dulice

3.      miesto: Barbora Bojnická, SZŠ T. Zanovita, Martin

 

3. kategória: ZŠ 2. stupeň – žiaci 5. – 9. ročníka (príp. študenti alternatívnych ročníkov SŠ) –      spolu: 6 odovzdaných prác

1.      miesto: Vivienne Čopáková, ZŠ s MŠ Hurbanova, Martin

2.      miesto: Mária Petrášková, ZŠ s MŠ Hurbanova, Martin

 

4. kategória: ZUŠ – deti predškolského veku a žiaci 1.- 4. ročníka – spolu: 30 odovzdaných        prác

1.      miesto: Patrícia Žufková, SZUŠ Liptovská Štiavnica

2.      miesto: Ema Višňovcová, SZUŠ M. Haľamovej, Martin

2.      miesto: Laura Pindurová, SZUŠ M. Haľamovej, Martin

3.      miesto: Matej Orlický, SZUŠ M. Haľamovej, Martin

3.      miesto: Janka Gordíková, ZUŠ P. Mudroňa, Martin

 

5. kategória: ZUŠ – 5. – 9. ročník – spolu: 7 odovzdaných prác

1. miesto: Andrea Gazdaricová, ZUŠ P. Mudroňa, Martin

2. miesto: Margaréta Jančarová, ZUŠ P. Mudroňa, Martin

3. miesto: Rebeka Ondroušková, ZUŠ P. Mudroňa, Martin

 

Literárne kategórie

1. kategória – ZŠ 1. stupeň – žiaci 1. – 4. ročníka – spolu: 1 odovzdaná práca

1. miesto: Klárka Kaššová, ZŠ s MŠ A. Bernoláka, Martin

2. kategória – ZŠ 2. stupeň – žiaci 5. – 9. ročníka (príp. študenti alternatívnych ročníkov SŠ) –

neodovzdané

3. kategória – študenti stredných škôl – neodovzdané

 

Téma:

Rok Ľudovíta Štúra – práce venované 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra

 Výtvarná kategória

1. kategória: bez rozdielu veku – spolu: 7 odovzdaných prác

1.      miesto: Alica Šotová, SZŠ T. Zanovita, Martin

2.      miesto: Matej Balko, SZŠ T. Zanovita, Martin

3.      miesto: Richard Franek, SZŠ T. Zanovita, Martin

Literárna kategória

1. kategória: bez rozdielu veku – neodovzdané

Vernisáž vyhodnotenie
Vernisáž vyhodnotenie
recitačné pásmo Prvý mládenec slovenský
recitačné pásmo Prvý mládenec slovenský
Výstava
Výstava

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalší ročník!

Mgr. Monika Ondrušová, manažér ZUČ
Turčianske kultúrne stredisko v Martine

/ 3409 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).